מאמרים

פני צדיק

פני צדיק

                פני צדיק   שמעתי סתם מקשן, ששאל על מנהג חסידים ואנשי מעשה,

קרא עוד ←
רבי

רבי

הדור תשביעי בימי ההכנה וחיזוק ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, לקראת יום קבלת הנשיאות – יו״ד שבט, כדאי שנתבונן במבט יסודי ומעמיק

קרא עוד ←
הרמב"ם ואדמו"ר הזקן

הרמב"ם ואדמו"ר הזקן

כ' בטבת הוא יום ההילולא של הרמב״ם, וכ״ד בטבת הוא יום ההילולא של אדמו״ר הזקן בעל התניא והשולחן־ ערוך. ישנן

קרא עוד ←
בירור הניצוצות 6 כתבות בנושא

בירור הניצוצות 6 כתבות בנושא

  בירור הניצוצות – 6 כתבות בנושא                          

קרא עוד ←
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

 אוהל מועד והמקדש מאת הרב ישבעם סגל ציוה הי בתורתו: ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״1, והיינו, שפנימיות הכונה של הקב״ה

קרא עוד ←
300 שנה להולדת הבעש"ט 2 מאמרים

300 שנה להולדת הבעש"ט 2 מאמרים

"לעולם ה' דברך ניצב בשמים" הרב יוסף אברהם פיזם ה"סבא" ו"הנכד" הרב יוסף אברהם פיזם מאמר ראשון בסדרה כידוע ומפורסם

קרא עוד ←
רפואה שלמה

רפואה שלמה

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש רפואה שלמה רופאשאלות אין ספור נשאל הרבי בעניני רפואה, ותשובות

קרא עוד ←
הנשמה היהודית

הנשמה היהודית

"איתן" יעורר את האיתן שבנשמה" לפני הסתלקותו של המגיד ממעזריטש, הוא לקח את ידו של אדמו״ר הזקן בעל התניא והשו״ע

קרא עוד ←
הנרות הללו אנו מדליקין

הנרות הללו אנו מדליקין

מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו ניסים ונפלאות וישועות בנוסח ״הנרות הללו״ נאמרו ג'  לשונות: ׳הנרות הללו אנו מדליקין על

קרא עוד ←
חסידות – אדם רוצה בקו שלו

חסידות – אדם רוצה בקו שלו

אדם רוצה בקו שלו הרב ישבעם סגל בסמיכות ליום י״ט בכסלו – ראש השנה לחסידות חב״ד, יש לתת את הדעת

קרא עוד ←
קריאת  שמע במועדה ודף היומי בלקו"ת ותו"א

קריאת שמע במועדה ודף היומי בלקו"ת ותו"א

קריאת שמע בזמנה בגליון ”פנימיות״ שהתפרסם לאחרונה, פרסמתם ב״מכתבים למערכת״, בענין קריאת שמע בזמנה, אשר המנהג פשוט, דכל שיודע שעקב

קרא עוד ←
תורת מנחם – עצות והדרכות בעבודת ה'

תורת מנחם – עצות והדרכות בעבודת ה'

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ״ק אדמו"ר מה”מ מליובאוויטש עצות והדרכות בעבודת ה׳ הספר ״עצות והדרכות בעבודת ה״׳, המלוקט

קרא עוד ←
מעיינות חכמה

מעיינות חכמה

נפתחו מעיינות החכמה   איתא בזהר (ח״א קיז,א): ״ובשית מאה שנין לשתיתתאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא, ומבועי דחכמתא לתתא וכוי״.

קרא עוד ←
דבר מלכות מלווה מלכה

דבר מלכות מלווה מלכה

  מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו סעודת מלוה מלכה כתב רבנו הזקן בשולחנו (או׳׳ח סי' ש  ס׳׳ג) בדיני

קרא עוד ←
"הריני מקבל"… ו"אך צדיקים"

"הריני מקבל"… ו"אך צדיקים"

אמירת "הריני מקבל"… ו"אך צדיקים" שאלה: ראיתי בכמה וכמה בתי כנסת, שתלוי פלקט ישן ובו כתוב שכ״ק אדמו״ר מליובאוויטש מבקש

קרא עוד ←
מכתבים למערכת הבעל שם טוב

מכתבים למערכת הבעל שם טוב

  עוד בענין 300 שנה לבעל־שם־טוב קראתי בעיון את ״דבר העורף, בענין שנת השלוש־מאות להולדת הבעל־שם־טוב, ויישר־כוח לכם על שאתם

קרא עוד ←
תורת מנחם חג הסוכות

תורת מנחם חג הסוכות

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש לקוטי שיחות מועדים חג הסוכות   הספר "לקוטי שיחות – חג

קרא עוד ←
ה"א תשנ"ח – שנה מיוחדת

ה"א תשנ"ח – שנה מיוחדת

ה"א תשנ"ח – שנה מיוחדת כל שנה וברכתה, כל שנה וייחודה. נתייחדה שנת ה“א תשנ״ח לבריאת העולם, בכך שהיא נפתחת

קרא עוד ←
עשה לך רב

עשה לך רב

עשה לך רב שאלה: שמעתי על דרישת הרבי לקיים "עשה לך רב״ , בבקשה לפרט מה כולל הרבי בדרישה זו

קרא עוד ←
דבר מלכות ולקחתם לכם … פרי עץ הדר

דבר מלכות ולקחתם לכם … פרי עץ הדר

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו בשכר "ראשון" זוכים ל"ראשון" בפרשה שבה נצטווינו על חג הסוכות (אמור, כג), נאמר

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות -אדם הראשון לאור החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות -אדם הראשון לאור החסידות

"אדם הראשון" לאור החסידות הרב ישבעם סגל מאמר ראשון בסדרה אדם הראשון אדם הראשון מהמין האנושי (סוג המדבר), ואחרון בבריאת

קרא עוד ←
״ראיית פני צדיק", קריאת שמע בזמנה

״ראיית פני צדיק", קריאת שמע בזמנה

״ראיית פני צדיק" בקשר למה שפרסמתם בגליון תמוז האחרון בענין ״ראיית פני צדיק״, ראוי לציין למאמרו המאלף של הגרח״י אייזנבך

קרא עוד ←
שלמות הארץ – משיחות הרבי

שלמות הארץ – משיחות הרבי

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו״ר מה״מ מליובאוויטש שלמות הארץ – משיחות הרבי הספר המהודר המונה 226 עמודים,

קרא עוד ←
שו"ת בענין שינון דא"ח בע"פ

שו"ת בענין שינון דא"ח בע"פ

שו"ת בענין שינון דא"ח בע"פ מה הענין בזה לחזור את מאמר החסידות בעל־פה דוקא, על־פי הזיכרון, ולא בתור שיעור מתוך

קרא עוד ←