מאמרים

ג' תמוז היום הגדול והקדוש

ג' תמוז היום הגדול והקדוש

  ג׳ תמוז זכה אצל החסידים לכינוי ״היום הגדול והקדוש", כי הוא תאריך מכונן בדברי ימי ישראל, ובמילא גם בהסטורי׳

קרא עוד ←
איך הגיע בחור ליטאי ירושלמי ממשפחת בלוי המפורסמת, לצמרת רבני ושלוחי חסידות חב״ד

איך הגיע בחור ליטאי ירושלמי ממשפחת בלוי המפורסמת, לצמרת רבני ושלוחי חסידות חב״ד

איך הגיע בחור ליטאי ירושלמי, ממשפחת בלוי המפורסמת, לצמרת רבני ושלוחי חסידות חב״ד ? ראיון בקצירת האומר עם הגה״ח הרב

קרא עוד ←
חורבת בית המקדש – בנינו

חורבת בית המקדש – בנינו

סתירה שהיא בנין איתא ברמב״ם (הל׳ מלכי□ ו' י'): "כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וכו׳ דרך השחתה, עובר

קרא עוד ←
הגאולה עומדת כבר על סף הפתח…

הגאולה עומדת כבר על סף הפתח…

הדרך כבר נסללה לילה. יושב לו רבינו יוסף קארו, בעל ה׳שולחן ערוך׳, בבית מדרשו ומתחבט בסוגיה סבוכה של דברי חז״ל.

קרא עוד ←
אתה בחרתנו

אתה בחרתנו

הבוחר בעמו ישראל בעל הכח והיכולת הבחירה היא היכולת לבחור דבר או פעולה מסויימת בלי שום כפיה, הכרח או אילוץ

קרא עוד ←
"סעודת משיח" למה?

"סעודת משיח" למה?

"גילוי הארת משיח"   הבעש״ט הק', מייסד החסידות, אמר שביום אחרון של פסח ״מאיר גילוי הארת משיח" ולכן הנהיג לעשות

קרא עוד ←
איך הגיע הרב יאיר רוזנטל לחב"ד

איך הגיע הרב יאיר רוזנטל לחב"ד

איך הגיע בוגר הישיבה התיכונית "נחל יצחק" בנחלים לשליחות הרבי בהצלחה רבה במכללת "ספיר" שבשדרות ראיון עם עם הרב יאיר

קרא עוד ←
סוד ההתוועדות 7 פרקים

סוד ההתוועדות 7 פרקים

התוועדות חסידית מה היא? שעת לילה מאוחרת. שלומי נחפז ללכת ברחוב המואר כשגמרתו תחת שחיו ומשב רוח קל הרעיד את

קרא עוד ←
מי"ד הן נגאלין

מי"ד הן נגאלין

בניסן עתידין להיגאל השנה הינה שנת המאה לבר־מצוה של הרבי, שהתקיימה בשנת תרע״ה. נקל להבין שיום גמר ועיקר כניסת הנפש

קרא עוד ←
בנים אתם לה'

בנים אתם לה'

"בנים אתם לה'" כל נשמה פרטית בישראל הוא בן לאבינו שבשמים – הקדוש ברוך הוא, שנאמר (דברים י"ד א'): "בנים

קרא עוד ←
הגאון החסיד הרב מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל

הגאון החסיד הרב מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל

הגאון החסיד הרב מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל "שלום עליכם הרב אשכנזי", כך קידם את פני הנער הצעיר כ׳׳ק הרבי מליובאוויטש

קרא עוד ←
הרב יעקב אריה שמולביץ זצ"ל מישיבת אתרי לחב"ד

הרב יעקב אריה שמולביץ זצ"ל מישיבת אתרי לחב"ד

מחתרת חסידית כותב השורות הרב יעקב אריה שמולביץ זצ"ל, כיהן בשליחות הרבי בבית שאן, בתפקיד ראש מוסדות חב"ד ורב בתי

קרא עוד ←
מהותה של פנימיות התורה

מהותה של פנימיות התורה

פנימיות התורה איתא בזהר (ח״ג ע"ג ע״א): "תלת קשרין מתקשרין דא בדא; ישראל אורייתא וקוב״ה, וכולהו דרגין על דרגין סתים

קרא עוד ←
אור "עצמי" ופנימי

אור "עצמי" ופנימי

כסלו – גילוי המכוסה חודש כסלו משופע בחגי גאולה, החל מחנוכה בתקופת בית שני, ובדורותנו אלה לפני 216 שנה, חג

קרא עוד ←
מהדרין מן המהדרין

מהדרין מן המהדרין

מצוות חנוכה נר איש וביתו איתא בגמ' (שבת דף כ״א ע״ב): ״תנו רבנן, מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר

קרא עוד ←

את בחינת אורו של משיח, שיתגלה בשלמות בגאולה שבפתחנו, "תופסים" באמצעות לימוד החסידות ודרכי החסידות כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב, מייסד ישיבות

קרא עוד ←
מכפר הרואה לכפר חב"ד

מכפר הרואה לכפר חב"ד

הדרך לחב"ד היה זה בשנת תשכ״ז, חודשיים לאחר פרוץ מלחמת ששת הימים. הרב יגאל פיזם, אז משגיח רוחני בישיבת בנ׳׳ע

קרא עוד ←
הכנה רוחנית לנסיעה לרבי

הכנה רוחנית לנסיעה לרבי

הכנה רוחנית לנסיעה לרבי מעשה במלך שיצא למסע ציד ביער, והנה נטו צללי ערב, והמלך מתבלבל ולא מוצא את שביל

קרא עוד ←
בדבר ה' שמים נעשו

בדבר ה' שמים נעשו

בדבר ה' שמים נעשו אמרו חז״ל (ויק״ר פכ״ט א'): "בכ״ה באלול נברא העולם", שבריאת העולם בפועל החלה בששה ימים לפני

קרא עוד ←
תקיעת שופר משל הבעש"ט ורלוי"צ מברדיטשוב

תקיעת שופר משל הבעש"ט ורלוי"צ מברדיטשוב

תקיעת שופר איתא במסכת ראש־השנה (ל"ד ב'): "תנו רבנן: תקיעות וברכות של ראש השנה .. מעכבות. מאי טעמא? אמר רבה:

קרא עוד ←
ח"י אלול – המאורות הגדולים

ח"י אלול – המאורות הגדולים

"רבי ישראל בעל שם טוב ואדמו"ר הזקן" בחדש אלול ירדו לעולם נשמותיהם של "שני המאורות הגדולים", רבי ישראל בעש״ט נ׳׳ע,

קרא עוד ←
כל יהודי הוא ביכורים של הקב"ה

כל יהודי הוא ביכורים של הקב"ה

ביכורים הבאת הביכורים לבית המקדש בירושלים היא מ״ע מן התורה, ונחשבת בכמה דברים – כתרומה, וביתרון. כיצד (ביכורים פ״ג) מפרישין

קרא עוד ←
השלבים בגאולת הרבי הריי"צ

השלבים בגאולת הרבי הריי"צ

הסבר נפלא של הרבי על השלבים בגאולת חותנו – הרבי הריי"צ   ג' תמוז הוא היום שבו השתחרר כ"ק מו"ח

קרא עוד ←
ישראל וקודשא בריך־הוא כולא חד

ישראל וקודשא בריך־הוא כולא חד

"אפס בלתך גואלנו" מי שלא זכה לאורה של משנת החסידות, יש שהשקפתו על גדלות ה', מושתתת על ידיעתו בנפלאות הבורא,

קרא עוד ←