מאמרים

הגאון רבי פנחס טייץ זצ"ל

הגאון רבי פנחס טייץ זצ"ל

לפני מספר חדשים נפטר בארה״ב אחד מגדולי  הרבנים, שהטביע חותמו על יהדות אמריקה ויהדות רוסיה ביובל השנים האחרונות, הלא הוא

קרא עוד ←
הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

א.   איתא במסכת שבת (דף פי׳ח ע״ב): ״בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה, רבונו של עולם, מה

קרא עוד ←
אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

  בהתחברות והתאחדות הקב״ה עם כנסת ישראל, ישנם שני דרכים: א) באתערותא דלעילא. ב) באתערותא דלתתא. ולהלן ביאורם: ״אתערותא דלעילא

קרא עוד ←
"שערי המועדים" – על עניני חודש אייר – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

"שערי המועדים" – על עניני חודש אייר – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

  סדרת הספרים ׳׳שערי המועדים״, בהוצאת ״היכל מנחם״ – מרכז להפצת מעיינות החסידות בעיה״ק ירושלים ת״ו – כבר רכשה לעצמה

קרא עוד ←
מדוע נוהגים ללמוד חסידות לפני התפילה?

מדוע נוהגים ללמוד חסידות לפני התפילה?

שאלה: מדוע נוהגים החסידים ללמוד חסידות בכל בוקר לפני תפילת שחרית מדוע דווקא חסידות? ולפעמים זה גורם לאיחור (לאריכות?) התפילה.

קרא עוד ←
דבר ה' זו הלכה – לכו נרננה לה'

דבר ה' זו הלכה – לכו נרננה לה'

על הפסוק ״לכו נרננה לה,״ (תהלים צה,א.) אומרים המפרשים: ״מפרש על העתיד איך איש אל אחיו ידבר״. לכו נרננה ונשבח

קרא עוד ←
איך מתיישב ״והוא יגאלנו " עם פס"ד הרמב״ם?

איך מתיישב ״והוא יגאלנו " עם פס"ד הרמב״ם?

  לאחר שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים פי״א ח״ד את הסימנים של ״בחזקת שהוא משיח״, (בקטע שנשמט ע״י הצנזור:) ״ואם לא

קרא עוד ←
דין "תמימות" בספירת העומר – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

דין "תמימות" בספירת העומר – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

איתא בשולחן ערוך רבינו הזקן (אורח חייס סימן תפ׳׳ט סעיף כ״ג ־ כ׳׳ד): ״ויש אומרים, שאם שכח לספור בלילה אחת

קרא עוד ←
"ספר המאמרים – מלוקט" – כרכים א – ו – סקירת  ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

"ספר המאמרים – מלוקט" – כרכים א – ו – סקירת  ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

על מאמרי החסידות של רבותנו נשיאנו, כבר  התבטא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, שלכל נשיא – סגנונו הייחודי, ע״ד ״אין שני

קרא עוד ←
"סעודת משיח " – על מה ולמה?…

"סעודת משיח " – על מה ולמה?…

    שאלה: שמעתי על מנהג ״סעודת משיח" שהמציאו חב׳׳ד לעשות בשביעי של פסח, אחרי תפילת מנחה, ועוד הגדילו לעשות,

קרא עוד ←
סגולתה של אות בספר התורה של כלל ישראל

סגולתה של אות בספר התורה של כלל ישראל

    הכל החל בשיחת קודש מיוחדת של הרבי נשיא דורנו, בי״א ניסן שנת ה׳תשמ״א, לפני ט״ו שנה. שבה ביקש

קרא עוד ←
פלאות – לכו נרננה לה'…

פלאות – לכו נרננה לה'…

מאז ומתמיד, עמדו מתפלאים אלו שלא זכו לאורה של החסידות, נוכח ההערצה וחרדת הקודש ־ שרחשו החסידים לרבותיהם, החל מהבעל

קרא עוד ←
אמת לאור תורת החסידות

אמת לאור תורת החסידות

הנושא יבואר לסעיפיו: א) מהות האמת. ב) ה' אלקים אמת. ג) מדת אמת. ד) עבודת אמת. ה) חכמת האמת. א)  

קרא עוד ←
גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

כתב הרמב׳׳ם בהל׳ מלכים רפי״ב וז״ל: ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם… אלא עולם כמנהגו

קרא עוד ←
שמחה – משנכנס אדר מרבין בשמחה

שמחה – משנכנס אדר מרבין בשמחה

"משנכנס אדר מרבין בשמחה״. דייקו בזה גדולי ישראל, שלא אמרו חז״ל ״משנכנס אדר נשמח״ אלא ׳׳מרבין בשמחה״. מכלל שכל השנה

קרא עוד ←
מסכת שבת – סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

מסכת שבת – סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

”ליקוט חידושים וביאורים במסכת שבת – בנגלה ובחסידות״. זה שמו של הספר עב הכרס שלפנינו המונה 406 עמי גדושים בביאורים

קרא עוד ←
טבילה במקוה בכל יום

טבילה במקוה בכל יום

   שאלה: חסידים ואנשי מעשה נוהגים לטבול בכל בוקר במקוה טהרה לפני התפילה, לאו דווקא טבילה מטומאה לטהרה אלא אפילו

קרא עוד ←
חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר הוא החודש הששי  לבריאה, והחודש השנים־עשר למנין בני ישראל. שם החודש ־ ״אדר׳׳, רומז לענינים רוחניים נעלים, הקשורים

קרא עוד ←
ההוראה הנצחית מ"פורים" – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

ההוראה הנצחית מ"פורים" – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

א. ״הקורא את המגילה למפרע לא יצא״ הדבר יובן בהקדים הוראה אחת(מני רבות) (רפ״ב דמגילה).   מכללות סיפור המגילה ופורים מפרש

קרא עוד ←
האם עלינו להתיירא ממלחמת גוג ומגוג?

האם עלינו להתיירא ממלחמת גוג ומגוג?

שאלה: לאחרונה מגיעים לבתי חב״ד באה׳׳ק אנשים מבוהלים שמספרים , כי מרצה פלוני או אלמוני – הודיע , כי בקרוב

קרא עוד ←
קונטרס "צעקת המלך" -סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

קונטרס "צעקת המלך" -סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

שבוע לפני ההתנקשות בראש הממשלה יצחק רביו, ראה אור בקרית מלאכי הקונטרס ״צעקת המלך׳ שהוא קובץ משל הרב יוסף ימחק

קרא עוד ←
קופת צדקה וסגולותיה

קופת צדקה וסגולותיה

שאלה: מפעם לפעם מתפרסם בציבור על ׳׳חידושים׳׳ של ליובאוויטש בקשר ל״קופות צדקה״, במה מדובר בעצם? תשובה: קופת צדקה אישית למבוגר

קרא עוד ←
הרבי – י׳ שבט

הרבי – י׳ שבט

שלושים יום קודם החג דורשין בהלכות החג״. יום י׳ שבט, הוא יום קבלת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, זהו

קרא עוד ←
לא תחסום שור בדישו

לא תחסום שור בדישו

הדרן על שולחן ערוך רבינו הזקן א בסעיף האחרון המסיים את השולחן ערוך שלו, כותב רבינו הזקן, וז׳׳ל: ׳׳פרות המהלכות

קרא עוד ←