כל הפוסטים בגאולה ומשיח

ג' תמוז בתורת הרבי

ג' תמוז בתורת הרבי

ג' תמוז בתורת הרבי "ג׳ תמוז הוא היום אשר בו יצא כ׳׳ק מו׳׳ח אדמו׳׳ר (הריי׳׳צ) ממאסרו (בשנת תרפ׳׳ז), בתנאי אשר

קרא עוד ←
י' שבט יום קבלת נשיאות של הרבי מליובאוויטש

י' שבט יום קבלת נשיאות של הרבי מליובאוויטש

ניצוצו של יעקב אבינו יום י׳ שבט, הוא יום קבלת הנשיאות של רבינו, זהו היום הגדול בו ניתלו המאורות ד׳׳דור

קרא עוד ←
החכם עיניו בראשו – להביא משיח

החכם עיניו בראשו – להביא משיח

החכם עיניו בראשו להושיב את המלך על כסאו כ״ק אדמו״ר מוהר״ש (בעל ההילולא די״ג תשרי) מביא, מפרט ומבאר ב״המשך וככה

קרא עוד ←
אנו סגולך ואתה אלוקינו

אנו סגולך ואתה אלוקינו

  "אנו סגולך ואתה אלוקינו" כבר נתפרסמו בכל קצווי תבל דברי נבואתו של הרבי נביא דורנו, אשר מפורסם בנבואותיו הקולעות

קרא עוד ←
ממנחם אב לאלול

ממנחם אב לאלול

ירידה צורך עליה יסד הקב״ה את עולמו בסדר זה ש״ירידה היא צורך עליה״. ועל כן כשרואים ירידה גדולה – יודעים שתכלית

קרא עוד ←
הציפיה לביאת המשיח רשימה שלישית בסדרה

הציפיה לביאת המשיח רשימה שלישית בסדרה

רשימה ראשונה בסדרה – הציפיה לביאת המשיח האמונה בביאת המשיח נתייחדה ביחס לכל האמונות האחרות שבי״ג העיקרים, שבה דוקא נתוסף

קרא עוד ←
אין לך דור שאין בו כמשה

אין לך דור שאין בו כמשה

צדיק יסוד עולם מאז ומעולם, בכל דור היה ״צדיק יסוד עולם״, שבזכותו העולם קיים, וכדברי חז״ל: ״איך לך דור שאין

קרא עוד ←
ציפיה לגאולה

ציפיה לגאולה

  ימים אלו של שלהי חודש טבת הינם ימי ההילולא של הרמב״ם (כ׳ בטבת) ואדמו׳׳ר הזקן בעל התניא והשולחן־ערוך (כ״ד

קרא עוד ←
החפץ חיים – משיח

החפץ חיים – משיח

200 שנה לגאולת אדמו"ר הזקן   בהגיע ראש השנה לחסידות – חג גאולת אדמו׳׳ר הזקן ותורתו מהמאסר הידוע בשנת ה׳תקנ׳׳ט,

קרא עוד ←
ח"י אלול הולדת שני המאורות הגדולים

ח"י אלול הולדת שני המאורות הגדולים

"אלול – שבתי" בשנה כזו, שר"ח אלול, חודש ההכנה לשנה החדשה פותח ב"שבת", מורה הדבר על נתינת כח מיוחדת מהקב"ה,

קרא עוד ←