ארכיון של: יולי 2023

באתי לגני – פעולת נשיא הדור

באתי לגני – פעולת נשיא הדור

הדור השביעי את תפקידו ויעדו של דורנו, ה״דור השביעי׳׳ מאדמו׳׳ר הזקן בעל התניא והשו״ע, ואת הדרך הסלולה המביאה ליעד הנכסף,

קרא עוד ←
סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – אמונה ומדע

סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – אמונה ומדע

אמונה ומדע אמונה ומדע, יצא לאור לראשונה בשנת ה׳תשל"ז, ומאז נדפס במספר מהדורות. הספר הכולל 248 עמ' של ״אגרות קודש״

קרא עוד ←
"טבת" לאור החסידות

"טבת" לאור החסידות

חודש "טבת" לאור החסידות   חודש טבת – החודש העשירי לחדשי השנה, ככל חדשי השנה גם הוא בעל משמעות מיוחדת..

קרא עוד ←
אור הלבנה כאור החמה

אור הלבנה כאור החמה

גילוי עצום – הנראה להעלם והסתר   עם ישראל, ודוד מלכא משיחא נמשלו ללבנה כמבואר בחז״ל. וצריך ביאור תוכן הענין

קרא עוד ←
ציפיה לגאולה

ציפיה לגאולה

  ימים אלו של שלהי חודש טבת הינם ימי ההילולא של הרמב״ם (כ׳ בטבת) ואדמו׳׳ר הזקן בעל התניא והשולחן־ערוך (כ״ד

קרא עוד ←
סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – שערי לימוד החסידות

סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – שערי לימוד החסידות

״שערי לימוד החסידות״ ידועה התועלת וגודל הסיוע אשר בידיעת כללי הלימוד בתור הקדמה ללימוד עצמו, והתועלת היא בשנים: א. שלילת

קרא עוד ←
מולד הלבנה והתחדשות ישראל

מולד הלבנה והתחדשות ישראל

  מולד הלבנה והתחדשות ישראל "ישראל דומין ללבנה ומונין ללבנה" (סוכה כ"ט א') ועתידין להתחדש כמותה (נוסח קידוש הלבנה. סנהדרין

קרא עוד ←
200 שנה לגאולת רבינו הזקן

200 שנה לגאולת רבינו הזקן

  י"ט-כ' כסלו חג הגאולה   בהגיע חג גאולת אדמו׳׳ר הזקן ותורתו מהמאסר הידוע בשנת ה׳תקנ׳׳ט, שבשנה זו, היא שנת

קרא עוד ←