כל הפוסטים בגאולה ומשיח

לידת משיח

לידת משיח

הולדתו של משיח בתשעה באב איתא בירושלמי (ברכות פ׳׳ד ה״ד. איכ״ר פ״א, נ״א) שביום שחרב הבית (ת״ב) ״יליד מלכא משיחא״

קרא עוד ←
התורה תשנה המצב

התורה תשנה המצב

בכח התורה – ישתנה המצב   בין העבודות הרוחניות שעל כל יהודי לבצע ולהביא באמצעותן את הגאולה, ישנן כאלה הממחישות

קרא עוד ←
רב"י

רב"י

"וגם בך יאמינו לעולם" חודש סיון הוא החודש בו חל יום ההילולא של מורנו הבעש״ט הקדוש. נסתלק בחג השבועות שנת

קרא עוד ←
ביאת משיח – עיקר באמונה

ביאת משיח – עיקר באמונה

עיקר באמונה – ביאת המשיח   כתב הרמב״ם בפירוש המשניות בסנהדרין פ״י, וז"ל: "וממה שצריך שנזכור… שעיקרי דתנו ויסודותיה שלושה

קרא עוד ←
משיח עכשיו

משיח עכשיו

צעקת הנפש – "משיח עכשיו"! שאלה: מדוע חסידי חב״ד מדגישים כל כך את ענין ביאת המשיח, בכל פעולותיהם ודיבוריהם, האם

קרא עוד ←
סעודת משיח

סעודת משיח

"וראו כל בשר" בימים נשגבים אלו של "חדש ניסן בו נגאלו אבותינו ובו עתידין להיגאל" (ר״ה יא,א.), לאחר שכבר זכה

קרא עוד ←
גאולה

גאולה

הגאולה לאורו של הרמב"ם כותב הרמב״ם בהל' מלכים רפי״ב וז״ל: ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של

קרא עוד ←
הבעל שם טוב גדולתו וצדקותו

הבעל שם טוב גדולתו וצדקותו

הכנסת אורחים כותב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ זי״ע (בספר השיחות ה׳תרצ״ז עמ' 161 ואילך. [התרגום ללה״ק הוא ע״י הרב א.ח. גליצנשטיין

קרא עוד ←
רבי – הדור השביעי

רבי – הדור השביעי

  בימי ההכנה וחיזוק ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, לקראת יום קבלת הנשיאות – יו״ד שבט, כדאי שנתבונן במבט יסודי ומעמיק במהותו

קרא עוד ←
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ציוה ה' בתורתו: ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״1, והיינו, שפנימיות הכונה של הקב״ה בבריאת העולמות שנתאוה להיות לו ית׳ דירה

קרא עוד ←