ארכיון של: יוני 2023

מולד הלבנה והתחדשות ישראל

מולד הלבנה והתחדשות ישראל

מולד הלבנה עד לשלמות הלבנה   "ישראל דומין ללבנה ומונין ללבנה״ (סוכה כ"ט,א') ועתידין להתחדש כמותה (נוסח קידוש הלבנה. סנהדרין

קרא עוד ←
החפץ חיים – משיח

החפץ חיים – משיח

200 שנה לגאולת אדמו"ר הזקן   בהגיע ראש השנה לחסידות – חג גאולת אדמו׳׳ר הזקן ותורתו מהמאסר הידוע בשנת ה׳תקנ׳׳ט,

קרא עוד ←
"בני יששכר" על גזרות חודש חשון ותיקון המצב

"בני יששכר" על גזרות חודש חשון ותיקון המצב

גזרות חודש מר חשון   כתב ה׳׳בני יששכר״ (מאמרי חודש מרחשון מאמר א׳ – מהות החודש) וזו לשונו: ״…חינוך הבית

קרא עוד ←
שיחות כ"ק אדמור מליובאוויטש על "לכתחילה אריבער"

שיחות כ"ק אדמור מליובאוויטש על "לכתחילה אריבער"

  ״לכתחילה אריבער״ לקט משיחותיו ואגרותיו של הרבי מליובאוויטש, על פתגמו הידוע של כ״ק אדמו״ר מהר״ש – מליובאוויטש – ״לכתחילה

קרא עוד ←