סיפורים

הזהר מאד לבל תלון בבית שפתחו בצד מזרח! – סיפור

הזהר מאד לבל תלון בבית שפתחו בצד מזרח! – סיפור

…״גם מזקני (אדמו״ר הזקן) שמענו עתידות קולע אל השערה״ … (אדמו״ר ה׳צמח צדק״) נוהג היה רבנו הזקן לשלוח את גדולי

קרא עוד ←
עם פרופסור ירמיהו ברנובר

עם פרופסור ירמיהו ברנובר

הרואה את הנולד הפרופ׳ ירמיהו ברנובר זכה לשם עולמי כחוקר וכבר־סמכא בתחום המגנטו־ הידרודינמיקה. תחום זה, בו עוסק מספר מצומצם

קרא עוד ←
הרב מרדכי סאוויצקי זצ"ל

הרב מרדכי סאוויצקי זצ"ל

הרב שלום דב וולפא הגאון הגדול רבי  מרדכי סאוויצקי זצ״ל ״כל תורה שאין עמה עבודה של יראת שמים סופה בטלה״

קרא עוד ←
סיפור עם הרב חיים מילצקי זצ"ל

סיפור עם הרב חיים מילצקי זצ"ל

חת"ת אלוקים בישיבת ״חיי עולם״ בירושלים ת״ו היה ראש־הישיבה הרב חיים חייקל מילצקי זצ׳׳ל, וכבר כמה שנים סבל ממחלה ברגליו,

קרא עוד ←
הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל

הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל

הרב שלום דב וולפא הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל כבר בשנת תשי״א כתב ביאורים על שיחת הרבי בשנת

קרא עוד ←
לידת הבעל שם טוב

לידת הבעל שם טוב

בן יוולד לך סיפר הוד כ״ק אדמו׳יר מהוריי״ץ זי״ע: הרב המגיד רבי דובער ממעזריטש, אמר לרבנו הזקן: אומר לפניך תורה,

קרא עוד ←
הוד כ״ק אדמו״ר הרה״ק רבי שמואל־אליהו טאוב זצ"ל ממודז'יץ

הוד כ״ק אדמו״ר הרה״ק רבי שמואל־אליהו טאוב זצ"ל ממודז'יץ

  כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, היה עומד בקשר של ידידות ועסקנות הכלל עם אביו של רבי שמואל אליהו, האדמו״ר רבי

קרא עוד ←
הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל

הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל

הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל ״מה נעמו אמרי קודש כ״ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט״א״ הגאון זצ״ל ראה בכ׳׳ק אדמו״ר

קרא עוד ←
הנסתר שהתגלה

הנסתר שהתגלה

הנסתר שהתגלה… הצדיק רבי ישראל בעש׳׳ט לפני התגלותו היה צדיק נסתר. בקשר להתגלותו כותב אליו רבי אדם בעל־שם: פעם אחת בשבת־קודש

קרא עוד ←
רבי לוי יצחק שניאורסון – אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

רבי לוי יצחק שניאורסון – אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

כ"ק הרה"ק הגאון החסיד והמקובל הרב לוי יצחק שניאורסון – אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו החסיד ששוחרר מהצבא הרוסי

קרא עוד ←