בדידי הווה עובדא

הוספה בלימוד פנימיות התורה – מגינה ומצילה

 

בית הספר חב״ד בבאר־שבע, קיבל מבנה חדש לבית הספר לאחר מספר שנות ציפייה. היה זה בשנות הממי״ם.

למרבה הפלא, למרות שבאותן שנים התנהלו העניינים על מי־מנוחות ברוגע ובשלווה וללא אירועים יוצאי דופן, דווקא אז – כשעברו למבנה החדש, החלו דברים ׳מוזרים׳ לקרות. תלמיד אחד חלה ב׳מחלה ההיא׳, מורה אחד שבר את הרגל בצורה קשה ומורכבת תוך כדי תורנות הסעה של בית הספר, ועוד מקרים ממקרים שונים ומשונים.

חסידי חב״ד כידוע אמונים על זהירות מיוחדת בכשרות המזוזות, כפי שהנחיל הרבי ב׳מבצע מזוזה׳. ואכן המזוזות נבדקו ונמצאו כשרות ומהודרות. אולם, בכל זאת לא פסקו מקרי הפציעות.

מנהל בית הספר דאז, הרב יצחק ינקוביץ, נועץ עם רב בית הספר דאז הרב יחזקאל סופר, בדבר פעילות רוחנית שתוכל לעצור את התופעות המצערות. וזה האחרון הורה לו לשלוח במברק וכן במכתב שאלה ובקשת עצה וברכה לרבי במטרה לקבל עזרת שמים.

הרב ינקוביץ כתב לרבי בנושא ושאלתו הייתה ״במה צריך להוסיף בענייני תורה ומצוות כדי שהתופעה תיפסק״.

לאחר זמן־מה קיבל המנהל הרב ינקוביץ מכתב "כללי־פרטי" מהרבי בקשר עם התאריך ה׳ מנחם־ אב, יום ההילולא של האריז״ל החי. במכתבו כותב הרבי על הצורך לעסוק ובהוספה, בלימוד פנימיות התורה, לימוד שמקרב את בוא הגאולה.

בכתב יד־קדשו הוסיף הרבי בצידן של המילים המדברות אודות ההוספה הנדרשת בלימוד פנימיות התורה, הוסיף הרבי בכתב יד קדשו: ״בזה צריכה להיות ההוספה אודותה שואל״.

עקב תשובת הרבי הכין רב בית הספר, הרב יחזקאל סופר תכנית לימוד מתוך ספר התניא לכל כיתה על־פי יכולתה.

התלמידים אכן הוסיפו בלימוד פנימיות התורה, והצרות בבית הספר פסקו. התלמיד שחלה במחלה נותח והבריא כליל, ובחסדי ה׳ חזרה השלוה לבית הספר.

(פנימיות 79 כסלו ה'תשע"ה מאת הרב חננאל יהושע פיזם ששמע מפי בעל המעשה)