כל הפוסטים ברבי

אין לך דור שאין בו כמשה

אין לך דור שאין בו כמשה

צדיק יסוד עולם מאז ומעולם, בכל דור היה ״צדיק יסוד עולם״, שבזכותו העולם קיים, וכדברי חז״ל: ״איך לך דור שאין

קרא עוד ←
דביקה בתלמידי חכמים

דביקה בתלמידי חכמים

הרמח"ל ־ על גילוי שכינה בצדיק בגליון 61 של פנימיות, ראו אור שני מאמרים מאלפים בנושא ההתקשרות לצדיק, שעל ידי

קרא עוד ←
סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – קובץ זורע צדקות

סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – קובץ זורע צדקות

"זורע צדקות מצמיח ישועות" הקובץ ״זורע צדקות מצמיח ישועות׳׳ הוא לקט נבחר של אמרות טהורות – דברי תורה ודברי ברכה

קרא עוד ←
משה רבינו לאור החסידות

משה רבינו לאור החסידות

ומאחר שהתורה היא אמת, "אין אמת אלא תורה", ואמת – משמעותה נצחיות, שאינה משתנה משנויי הזמן והמקום, הנה כך גם

קרא עוד ←
סיפור שמימי עם הרב פיזם

סיפור שמימי עם הרב פיזם

בדידי הוה עובדא   אודה ה׳ בכל לבב בסוד ישרים ועדה, לקיים מה שקיבלתי על עצמי מראש, לפרסם את הנס

קרא עוד ←
התקשרות לנשיא הדור

התקשרות לנשיא הדור

התקשרות   ההתקשרות הוא מושג שנעשה שגור ונפוץ במינוח זה בבית מדרשה של החסידות מאז התיסדותה ע"י מורנו הבעש״ט נ״ע.

קרא עוד ←
באתי לגני – פעולת נשיא הדור

באתי לגני – פעולת נשיא הדור

הדור השביעי את תפקידו ויעדו של דורנו, ה״דור השביעי׳׳ מאדמו׳׳ר הזקן בעל התניא והשו״ע, ואת הדרך הסלולה המביאה ליעד הנכסף,

קרא עוד ←
רבי אברהם מרדכי הרשברג

רבי אברהם מרדכי הרשברג

הגאון הגדול רבי אברהם מרדכי הרשברג זצ״ל נולד בשנת תרע״ו בעיירה טערעספאל שבפולניה, לאביו הרה״ג ר׳ אברהם מרדכי ז"ל. אביו

קרא עוד ←
רב"י

רב"י

"וגם בך יאמינו לעולם" חודש סיון הוא החודש בו חל יום ההילולא של מורנו הבעש״ט הקדוש. נסתלק בחג השבועות שנת

קרא עוד ←
רבי מרדכי הארליג

רבי מרדכי הארליג

הגאון הצדיק רבי מרדכי הארליג זצ"ל נולד בחול המועד סוכות תרס״ז, אביו היה הרה״ח ר׳ שלום הארליג ז״ל (שהיה ממשפחה

קרא עוד ←