כל הפוסטים ברבי

שלושת התקופות לפני מתן-תורה, מתן־תורה וימות המשיח

שלושת התקופות לפני מתן-תורה, מתן־תורה וימות המשיח

שלושת התקופות שלוש דרגות הן בגילוי שם הוי׳ בעולם: א) גילוי שם הוי' בעולם על־ידי אברהם אבינו אשר על־ידי שקיים

קרא עוד ←
הגאון האדיר רבי ישראל יצחק פיקרסקי והרבי מליובאוויטש

הגאון האדיר רבי ישראל יצחק פיקרסקי והרבי מליובאוויטש

הגאון האדיר רבי ישראל יצחק פיקרסקי זצ"ל הגאון רבי ישראל יצחק פיקארסקי זצ״ל נולד לאביו הגאון רבי מרדכי מנחם ז״ל.

קרא עוד ←
הנסיעה לרבי בעיניו של חסיד 

הנסיעה לרבי בעיניו של חסיד 

הנסיעה לרבי בעיניו של חסיד בשעת התוועדות חסידית "כטוב לב המלך ביין", נוהג היה המשפיע הנודע, איש מסירות הנפש הגה״ח

קרא עוד ←
מאמינים ובטוחים בדברי הרבי מליובאוויטש

מאמינים ובטוחים בדברי הרבי מליובאוויטש

אמונה ובטחון מספר המשפיע הרה״ח ר׳ מענדל פוטרפס: באחת העיירות חי לו יהודי פשוט, שלא היה למדן גדול ולא חכם

קרא עוד ←
הגאון הגדול רבי אהרון הלוי סולוביצ׳יק זצ׳׳ל והרבי מליובאוויטש

הגאון הגדול רבי אהרון הלוי סולוביצ׳יק זצ׳׳ל והרבי מליובאוויטש

הגאון הגדול רבי אהרון הלוי סולוביצ׳יק זצ׳׳ל   הגאון הגדול רבי אהרון הלוי סולוביצ׳יק זצ׳׳ל נולד בעיירה חסלאוויטש שברוסיה הלבנה

קרא עוד ←
תשובות שמימיות באגרות קודש, מה המקור לזה?

תשובות שמימיות באגרות קודש, מה המקור לזה?

"המלך יעננו ביום קראנו" לאחרונה מתפרסמים יותר ויותר סיפורים בדפוס ובכלי התקשורת, על תשובות שמימיות, המתקבלות באמצעות ספרי ה״אגרות קודש״

קרא עוד ←
לא מת משה

לא מת משה

לא מת משה איתא בגמרא (סוטה י"ג ע״ב): "לא מת משה", ולומדים זאת בגזירה־שווה מהפסוק (דברים ל"ד ה')"וימת שם משה",

קרא עוד ←
המקור לשמחת יום הולדתם של צדיקים

המקור לשמחת יום הולדתם של צדיקים

י"א ניסן יום שמחתנו  "הענין שיום הולדתו של צדיק הוא זמן של שמחה, נמצא בכמה מקומות, בדברי חז״ל – ובפרט

קרא עוד ←
י' שבט יום קבלת נשיאות של הרבי מליובאוויטש

י' שבט יום קבלת נשיאות של הרבי מליובאוויטש

ניצוצו של יעקב אבינו יום י׳ שבט, הוא יום קבלת הנשיאות של רבינו, זהו היום הגדול בו ניתלו המאורות ד׳׳דור

קרא עוד ←
החכם עיניו בראשו – להביא משיח

החכם עיניו בראשו – להביא משיח

החכם עיניו בראשו להושיב את המלך על כסאו כ״ק אדמו״ר מוהר״ש (בעל ההילולא די״ג תשרי) מביא, מפרט ומבאר ב״המשך וככה

קרא עוד ←