כל הפוסטים ברבי

סקירת ספרים מהרבי מליובאוויטש

סקירת ספרים מהרבי מליובאוויטש

״דעת תורה״ – בעניני המצב בארץ הקודש הספר "דעת תורה בעניני המצב בארץ הקודש" נערך ע״י הרה״ג ר׳ שלום דב ולפא

קרא עוד ←
בבא סאלי

בבא סאלי

הצדיק המלוב״נ רבי ישראל אבוחצירה – ה״בבא סאלי״ זצוק״ל   נזר התורה והקדושה של יהדות צפון אפריקה, מצמיח ישועות ומלומד בניסים.

קרא עוד ←
רבי

רבי

דולר לצדקה – מעיין של ברכה החל מי״א ניסן ה׳תשמ״ח, מידי יום ראשון, שבוע אחר שבוע עמד הרבי על רגליו

קרא עוד ←
חידושים וביאורים מסכת שבת

חידושים וביאורים מסכת שבת

חידושים וביאורים על מסכת שבת מתורתו של הרבי מליובאוויטש – חלק א׳   ״חידושים וביאורים על מסכת שבת״ זה שמו

קרא עוד ←
בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ

בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ

הם העמידו דורות של בעלי תשובה!״ ידוע אצל חסידי ויזיניץ, כי בצעירותו, בהיות ה״אמרי חיים״ זצ״ל אצל חותנו הרה״ק מרחמסטריבקה

קרא עוד ←
הבעל שם טוב גדולתו וצדקותו

הבעל שם טוב גדולתו וצדקותו

הכנסת אורחים כותב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ זי״ע (בספר השיחות ה׳תרצ״ז עמ' 161 ואילך. [התרגום ללה״ק הוא ע״י הרב א.ח. גליצנשטיין

קרא עוד ←
אמונה

אמונה

רועה האמונה קונטרס "פורים קטן" ה׳תשנ״ב – הקונטרס שהזכרת שמו בלבד מעבירה צמרמורת בכל חסיד, זהו הקונטרס האחרון לע״ע, שזכינו

קרא עוד ←
הרב פנחס הירשפרונג – אמונה וגאונות

הרב פנחס הירשפרונג – אמונה וגאונות

ספר הרב מאיר פלוטקין ממונטריאול, איש סודו של הגאון האדיר, מגדולי, הדור הרב פנחס הירשפרונג זצ׳׳ל ראב״ד מונטריאול והרב הראשי

קרא עוד ←
רבי משה שטרן

רבי משה שטרן

  הגאון האדיר רבי משה שטערן זצוק״ל   נולד בשנת תרע״ד בעיר נייהייזל בסלובקיה, לאביו הגאון רבי אברהם שטרן זצ׳׳ל

קרא עוד ←
הוראות ומנהגים

הוראות ומנהגים

  "הוראות ומנהגים" מתוך אגרות הרבי מליובאוויטש. הספר שלפנינו יצא־לאור בשנת ה'תשנ״ג על־ידי מערכת "ופרצת" – כפר־חב"ד, נלקט ונערך על־ידי

קרא עוד ←