כל הפוסטים ברבי

"ממלכת התורה" אנציקלופדיה ביוגרפית תורנית

"ממלכת התורה" אנציקלופדיה ביוגרפית תורנית

אמרו חז״ל: ארבעים שנין עד דקאים איניש אדעתיה דרביה. כלה קציר עבר חורף ואנחנו לא נושענו ומייחלים אנו לקיום הנבואה

קרא עוד ←
אגרות קודש,המלך יעננו

אגרות קודש,המלך יעננו

שאלה: לאחרונה מתפרסמים יותר ויותר סיפורים בכתב ובע״פ, על תשובות שמיימיות, המתקבלות באמצעות ספרי ה"אגרות קדש" (וכיו"ב) של הרבי. מה

קרא עוד ←
חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חדש ניסן בו נולדו האבות הקדושים (גמ׳ ר׳ה יא,א.) הוא גם החדש בו זכינו להולדתו של מאור ישראל כ״ק אדמו׳׳ר

קרא עוד ←
כיצד הציל הרבי חייו של בן תורה…

כיצד הציל הרבי חייו של בן תורה…

מעשה באברך בשם הרב אורלנצ׳יק שליט׳׳א, שלאחר מוראות השואה וכו׳ התיישב באורגוואי. באותם שנים, כה קרוב לתקופת השואה האיומה, הרגיש

קרא עוד ←
ביאור נפלא בענין "לא – מת משה"

ביאור נפלא בענין "לא – מת משה"

בקשר ליום לידת משה רבנו ע׳׳ה, אומרים חז׳׳ל, שביטול גזירת המן קשורה עם הזכות המיוחדת של אותו יום, וז׳׳ל הגמרא

קרא עוד ←
ספר מאמרים "באתי לגני" – ב' כרכים

ספר מאמרים "באתי לגני" – ב' כרכים

ספר המאמרים ״באתי לגני״ כולל את מאמרי הוד כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו – הפותחים בדיבור המתחיל ״באתי לגני״. מאמרי חסידות

קרא עוד ←
על כיסאו לא יישב זר… סיפור חסידי

על כיסאו לא יישב זר… סיפור חסידי

הדבר אירע בשנת תשכ״ז. ר׳ מיכל וישצקי, חסיד חב״ד צעיר שיצא זה עתה מרוסיה והגיע לארה״ב, הצטרף לארגון "עזרת אחים",

קרא עוד ←
זה חליפתי – מעשה שהיה

זה חליפתי – מעשה שהיה

מספר הרה״ח ר׳ זושא הלוי הורביץ שליט״א, ראש כולל ״באר מנחם״ ששמע את הסיפור מאביו הרה״ח ר׳ פנחס הלוי ז״ל,

קרא עוד ←
ברכת הרבי הצילה, מעשה שהיה

ברכת הרבי הצילה, מעשה שהיה

לא-מעט מיהודי יוסטון חבים את יהדותם לרופא הילדים הנודע ד׳ר נרקין שסיפורו האישי שימש דוגמא לרבים. מספר השליח הראשי של

קרא עוד ←
נשיא בישראל ע"פ חסידות

נשיא בישראל ע"פ חסידות

  מנהיג העומד בראש העדה להשפיע להם שפע גשמי ורוחני, להדריכם בדרכי ה׳ ולעלותם ולקשרם בקשר אמיץ וחזק בקב״ה. אדמו״ר

קרא עוד ←