ארכיון של: יוני 2020

נסתיימה עבודת הבירורים

נסתיימה עבודת הבירורים

  ידועים ומפורסמים דברי הרבי שעתה, בדורנו, נגמרה עבודת הבירורים, ומעתה, הרי לפי סדר הדברים צריך משיח צדקנו לבוא ולגאלנו

קרא עוד ←
הגאון רבי חיים אורי הלוי עטנער זצ"ל

הגאון רבי חיים אורי הלוי עטנער זצ"ל

  ״מדוע לא להוציא לאור חידושי תורה שלך?״ כל מה שידוע לי אודות קשריו עם כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, שאוב

קרא עוד ←
דור השביעי – התפקיד והיעד

דור השביעי – התפקיד והיעד

  כותב כ׳׳ק מו״ח אדמו״ר, במאמרו ליום הסתלקותו, יו״ד שבט השי״ת: באתי לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבה (במקומו) לגן

קרא עוד ←
מערך שיעור תניא – חלק ב' של "הקדמת המלקט"

מערך שיעור תניא – חלק ב' של "הקדמת המלקט"

כל התשובות לכל השאלות! « מערך שיעור מובנה על חלקו השני של 'הקדמת המלקט' לספר התניא » (רשימת המקורות המלאה

קרא עוד ←
מערך שיעור תניא – חלק א' של "הקדמת המלקט"

מערך שיעור תניא – חלק א' של "הקדמת המלקט"

שיחה אישית? « מערך שיעור מובנה על חלקו הראשון של 'הקדמת המלקט' לספר התניא » (רשימת המקורות המלאה מובאת בסוף

קרא עוד ←
מערך שיעור תניא – "דף השער"

מערך שיעור תניא – "דף השער"

ה waze הרוחני! חידושו של אדמו"ר הזקן ב'תניא' על פי דבריו ב'דף השער' « מערך שיעור מובנה על 'דף השער'

קרא עוד ←