כל הפוסטים בחסידות

אנו סגולך ואתה אלוקינו

אנו סגולך ואתה אלוקינו

  "אנו סגולך ואתה אלוקינו" כבר נתפרסמו בכל קצווי תבל דברי נבואתו של הרבי נביא דורנו, אשר מפורסם בנבואותיו הקולעות

קרא עוד ←
אותות ומופתים

אותות ומופתים

אותות ומופתים האות הוא אחד מסוגי הנסים והנפלאות שעושה ה׳ בעולם כדי להוכיח את אדנותו על הנבראים. אות ענינו סימן

קרא עוד ←
ואתה תצווה – צוותא וחיבור

ואתה תצווה – צוותא וחיבור

עין בעין יראו בשוב ה' כך זה יקרה. לפתע ״פתאום יבוא אל היכלו – האדון אשר אתם מבקשים״, כל עם

קרא עוד ←
"טבת" לאור החסידות

"טבת" לאור החסידות

חודש "טבת" לאור החסידות   חודש טבת – החודש העשירי לחדשי השנה, ככל חדשי השנה גם הוא בעל משמעות מיוחדת..

קרא עוד ←
מר חשון

מר חשון

לרומם את העולם הסמיכות של חודש מר־חשון, בו לעת עתה אין חגים ומועדים (עד אשר תתקיים בו חנוכת בית המקדש

קרא עוד ←
רבי אליעזר רבי יהושע רב הונא – כהן  לוי ישראל

רבי אליעזר רבי יהושע רב הונא – כהן לוי ישראל

עיונים ב"אגרות התשובה" ב״אגרת התשובה״ בה מבאר אדמו"ר הזקן את מהות התשובה, מסתייג מענין הצומות, וכותב שהצומות אינן חלק מהתשובה,

קרא עוד ←
ח"י אלול הולדת שני המאורות הגדולים

ח"י אלול הולדת שני המאורות הגדולים

"אלול – שבתי" בשנה כזו, שר"ח אלול, חודש ההכנה לשנה החדשה פותח ב"שבת", מורה הדבר על נתינת כח מיוחדת מהקב"ה,

קרא עוד ←
רבי עמרם בלוי

רבי עמרם בלוי

הרב הצדיק רבי עמרם בלוי זצ"ל  נולד בירושלים בשנת תרנ״ד לאביו הגאון רבי יצחק שלמה זצ״ל בעל ״מלא העומר״ עד

קרא עוד ←
התורה תשנה המצב

התורה תשנה המצב

בכח התורה – ישתנה המצב   בין העבודות הרוחניות שעל כל יהודי לבצע ולהביא באמצעותן את הגאולה, ישנן כאלה הממחישות

קרא עוד ←
עשרת הדברות

עשרת הדברות

הקול האלוקי של עשרת הדברות   על הפסוק ״קול גדול ולא יסף״ מביא המדרש (שמו״ר ספכ״ח) שלשה פירושים: א. כל

קרא עוד ←