כל הפוסטים בחסידות

אתה בחרתנו

אתה בחרתנו

הבוחר בעמו ישראל בעל הכח והיכולת הבחירה היא היכולת לבחור דבר או פעולה מסויימת בלי שום כפיה, הכרח או אילוץ

קרא עוד ←
סוד ההתוועדות 7 פרקים

סוד ההתוועדות 7 פרקים

התוועדות חסידית מה היא? שעת לילה מאוחרת. שלומי נחפז ללכת ברחוב המואר כשגמרתו תחת שחיו ומשב רוח קל הרעיד את

קרא עוד ←
בנים אתם לה'

בנים אתם לה'

"בנים אתם לה'" כל נשמה פרטית בישראל הוא בן לאבינו שבשמים – הקדוש ברוך הוא, שנאמר (דברים י"ד א'): "בנים

קרא עוד ←

את בחינת אורו של משיח, שיתגלה בשלמות בגאולה שבפתחנו, "תופסים" באמצעות לימוד החסידות ודרכי החסידות כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב, מייסד ישיבות

קרא עוד ←
ח"י אלול – המאורות הגדולים

ח"י אלול – המאורות הגדולים

"רבי ישראל בעל שם טוב ואדמו"ר הזקן" בחדש אלול ירדו לעולם נשמותיהם של "שני המאורות הגדולים", רבי ישראל בעש״ט נ׳׳ע,

קרא עוד ←
כל יהודי הוא ביכורים של הקב"ה

כל יהודי הוא ביכורים של הקב"ה

ביכורים הבאת הביכורים לבית המקדש בירושלים היא מ״ע מן התורה, ונחשבת בכמה דברים – כתרומה, וביתרון. כיצד (ביכורים פ״ג) מפרישין

קרא עוד ←
ישראל וקודשא בריך־הוא כולא חד

ישראל וקודשא בריך־הוא כולא חד

"אפס בלתך גואלנו" מי שלא זכה לאורה של משנת החסידות, יש שהשקפתו על גדלות ה', מושתתת על ידיעתו בנפלאות הבורא,

קרא עוד ←
בית הלל ובית שמאי

בית הלל ובית שמאי

בית הלל ובית שמאי "בית הלל" ו״בית שמאי״ – שני בתי מדרש שמהם יצאה תורה והוראה לבית ישראל עפ״י התורה

קרא עוד ←
ישראל בטח בה'

ישראל בטח בה'

ישראל בטח בה' מידת הביטחון שאדם משתמש בה לעבודת ה', מבוססת על האמונה בקב״ה שהוא בורא העולם ומנהיגו ברצונו הטוב

קרא עוד ←
אור שנברא ביום ראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו

אור שנברא ביום ראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו

"אור שבעת הימים" האור שנברא ביום ראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו – יהי אור, הוא הנקרא

קרא עוד ←