כל הפוסטים בדמויות הוד

הרה"ק רבי פנחס מנחם אלתר זצוק"ל מגור

הרה"ק רבי פנחס מנחם אלתר זצוק"ל מגור

ה"פני מנחם" מגור ביקר מספר פעמים בהיכלו של כ״ק הרבי, ודיברו בעניני תורה וחסידות. לאחר ביקורו הראשון אצל הרבי ביום

קרא עוד ←
הגאון  הגדול רבי קלמן כהנא זצ"ל

הגאון  הגדול רבי קלמן כהנא זצ"ל

  נולד בלבוב בשנת עת״ר לאביו הגאון רבי בנימין זאב הכהן זצ״ל (שהיה נכדו של הגאון בעל "קונטרס הספקות", תלמיד

קרא עוד ←
הגאון הצדיק רבי משה זאב פרידמן זצ"ל

הגאון הצדיק רבי משה זאב פרידמן זצ"ל

  בכל שנה היה הגאון הצדיק רבי משה זאב פרידמן זצ"ל, מגיש את דברי תורה שלו, לספר "כבודה של תורה"

קרא עוד ←
דמויות – הגאון הגדול רבי ניסן טעלושקין זצ"ל

דמויות – הגאון הגדול רבי ניסן טעלושקין זצ"ל

    נולד בעיר באברויסק בשנת תרמ״א, לאביו הרה״ג רבי משה יצחק ז״ל. היה תלמיד של הגאונים רבי רבי איסר

קרא עוד ←
דמויות – הוד כ"ק הגאון האלוקי ה"אדמו"ר האמצעי" זיע"א

דמויות – הוד כ"ק הגאון האלוקי ה"אדמו"ר האמצעי" זיע"א

רבנו הזקן ״בעל התניא״ וה׳׳שולחן ערוך״ היה אב החכמה מחולל שיטת  חב״ד. הוא שנתן את ה״נקודה״ כעין ״ברק המבריק״ לשיטה

קרא עוד ←
סיפורי חסידים – המשפיע ר' יהושע ליפקין

סיפורי חסידים – המשפיע ר' יהושע ליפקין

סיפר המשפיע המפורסם פה מפיק מרגליות הרה״ח ר׳ יהושע ליפקין זצ״ל את הסיפור הבא אותו שמע בעצמו מפי אחד מזקני

קרא עוד ←
דמויות – הגאון האדיר רבי אברהם חיים נאה זצ"ל

דמויות – הגאון האדיר רבי אברהם חיים נאה זצ"ל

היה מן הראשונים שהתקשרו בלב ונפש אל כ׳׳ק אדמו״ר נשיא דורנו. במכתבו אל צעירי אגודת חב׳׳ד, לאחר הסתלקות כ״ק אדמו״ר

קרא עוד ←
הגאון הצדיק רבי יהודה מאיר שפירא זצ"ל מלובלין

הגאון הצדיק רבי יהודה מאיר שפירא זצ"ל מלובלין

נולד בעיירה שאץ שברומניה ביום ז׳ אדר תרמ״ז, לאביו הגאון הצדיק רבי יעקב שמשון זצ׳׳ל (בעל ״חידושי מהריש״ש׳׳ בהלכה אגדה

קרא עוד ←
דמויות – הגאון הצדיק רבי שמואל טוביאס זצ"ל

דמויות – הגאון הצדיק רבי שמואל טוביאס זצ"ל

נולד ביום ז' אלול תרע״ד לאביו הגאון הקדוש רבי שלמה טוביאס זצוק״ל הי״ד, שהיה נצר לשושלת רבנים מפורסמת ברומניה. בצעירותו

קרא עוד ←
אור החסידות – ״שני המאורות הגדולים״

אור החסידות – ״שני המאורות הגדולים״

בחדש אלול ירדו לעולם נשמותיהם של ״שני המאורות הגדולים״, רבי ישראל בעש"ט נ״ע, מייסד תנועת החסידות הכללית בשנת תנ״ח (נח״ת),

קרא עוד ←