כל הפוסטים בדמויות הוד

הרב מרדכי סאוויצקי זצ"ל

הרב מרדכי סאוויצקי זצ"ל

הרב שלום דב וולפא הגאון הגדול רבי  מרדכי סאוויצקי זצ״ל ״כל תורה שאין עמה עבודה של יראת שמים סופה בטלה״

קרא עוד ←
הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל

הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל

הרב שלום דב וולפא הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל כבר בשנת תשי״א כתב ביאורים על שיחת הרבי בשנת

קרא עוד ←
הוד כ״ק אדמו״ר הרה״ק רבי שמואל־אליהו טאוב זצ"ל ממודז'יץ

הוד כ״ק אדמו״ר הרה״ק רבי שמואל־אליהו טאוב זצ"ל ממודז'יץ

  כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, היה עומד בקשר של ידידות ועסקנות הכלל עם אביו של רבי שמואל אליהו, האדמו״ר רבי

קרא עוד ←
הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל

הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל

הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל ״מה נעמו אמרי קודש כ״ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט״א״ הגאון זצ״ל ראה בכ׳׳ק אדמו״ר

קרא עוד ←
רבי לוי יצחק שניאורסון – אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

רבי לוי יצחק שניאורסון – אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

כ"ק הרה"ק הגאון החסיד והמקובל הרב לוי יצחק שניאורסון – אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו החסיד ששוחרר מהצבא הרוסי

קרא עוד ←
הגאון הגדול רבי אהרן חיים צימרמן ז"ל

הגאון הגדול רבי אהרן חיים צימרמן ז"ל

הגאון הגדול רבי אהרן חיים צימרמן ז"ל מאת הרב שלום דב וולפא ״הרבי בקי בש״ס כשם שאני בקי בכף ידי"

קרא עוד ←
הגאון הישיש רבי רפאל כדיר צבאן  זצ"ל

הגאון הישיש רבי רפאל כדיר צבאן  זצ"ל

הרב שלום דב וולפא   נולד ביום א׳ ג' טבת שנת עת״ר בעיר ג׳רבא שבדרום טוניסיה. בצעירותו למד תורה מפיהם

קרא עוד ←
הרה"ק רבי פנחס מנחם אלתר זצוק"ל מגור

הרה"ק רבי פנחס מנחם אלתר זצוק"ל מגור

כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי פנחס מנחם אלתר זצוק"ל מגור מאת: הרב שלום דב וולפא ״בכוחו להתמודד עם העולם״ ביקר מספר

קרא עוד ←
הגאון  הגדול רבי קלמן כהנא זצ"ל

הגאון  הגדול רבי קלמן כהנא זצ"ל

הגאון  הגדול רבי קלמן כהנא זצ"ל   נולד בלבוב בשנת עת״ר לאביו הגאון רבי בנימין זאב הכהן זצ״ל(שהיה נכדו של

קרא עוד ←
הגאון הצדיק רבי משה זאב פרידמן זצ"ל

הגאון הצדיק רבי משה זאב פרידמן זצ"ל

הגאון הצדיק רבי משה זאב פרידמן זצ"ל מאת הרב שלום דב וולפא בכל שנה היה נותן דברי תורה שלו לספר

קרא עוד ←