כל הפוסטים בדמויות הוד

דמויות

דמויות

הרב שלום דב וולפא הגאון הגדול רבי  מרדכי סאוויצקי זצ״ל ״כל תורה שאין עמה עבודה של יראת שמים סופה בטלה״

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הרב שלום דב וולפא הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל כבר בשנת תשי״א כתב ביאורים על שיחת הרבי בשנת

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הוד כ״ק אדמו״ר הרה״ק רבי שמואל־אליהו טאוב זצ"ל ממודז'יץ   כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, היה עומד בקשר של ידידות ועסקנות הכלל עם אביו

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל ״מה נעמו אמרי קודש כ״ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט״א״ הגאון זצ״ל ראה בכ׳׳ק אדמו״ר

קרא עוד ←
סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

החסיד ששוחרר מהצבא הרוסי מעשה בחסיד אחד בשם רבי עוזר וינוקורבסקי. הוא נקרא להתייצב בפני שלטונות הצבא, פעם אחר פעם,

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הרב שלום דב וולפא ״הרבי בקי בש״ס כשם שאני בקי בכף ידי"   הגאון ז ”ל סיפר בשם אביו רבי

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הרב שלום דב וולפא הגאון הישיש רבי רפאל כדיר צבאן  זצ"ל נולד ביום א׳ גטבת שנת עת״ר בעיר ג׳רבא שבדרום

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי פנחס מנחם אלתר זצוק"ל מגור הרב שלום דב וולפא ״בכוחו להתמודד עם העולם״ ביקר מספר פעמים

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הגאון  הגדול רבי קלמן כהנא זצ"ל   נולד בלבוב בשנת עת״ר לאביו הגאון רבי בנימין זאב הכהן זצ״ל(שהיה נכדו של

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הגאון הצדיק רבי משה זאב פרידמן זצ"ל הרב שלום דב וולפא בכל שנה היה נותן דברי תורה שלו לספר "כבודה

קרא עוד ←