כל הפוסטים במושגי יסוד בחסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

אוהל מועד והמקדש הרב ישבעם סגל ציוה הי בתורתו: ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״1, והיינו, שפנימיות הכונה של הקב״ה בבריאת

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

אדם רוצה בקו שלו הרב ישבעם סגל בסמיכות ליום י״ט בכסלו – ראש השנה לחסידות חב״ד, יש לתת את הדעת

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

"אדם הראשון" לאור החסידות הרב ׳שבעם סגל מאמר שני בסדרה מהות נשמתו – חלק אלקה נשמתו היא ״חלק אלקה ממעל

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

"אדם הראשון" לאור החסידות הרב ישבעם סגל מאמר ראשון בסדרה אדם הראשון הראשון מהמין האנושי(סוג המדבר), \אחרון בבריאת הנבראים שנבראו

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

"אהרן הכהן" לאור תורת החסידות הרב ישבעם סגל מאמר שני ואחרון ׳מקרבן לתורה׳ חז״ל הגדירו את אהרן הכהן כמי שהי'

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

"אהרן הכהן" לאור החסידות הרב ישבעם סגל מאמר ראשון בסדרה אהרן היה הכהן הגדול מאחיו. היה אחיו של משה רבנו

קרא עוד ←
משיח וגאולה

משיח וגאולה

יפוצו מעיינותיך חוצה – תמונת מצב הרב אברהם ברוך פבזנר – מאמר אחרון ומסכם – רבים שואלים: היכן אנו עומדים

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

אל"ף – אלופו של עולם הרב ׳שבעם סגל האות א׳ היא האות הראשונה במערכת האותיות של לשון הקודש, אשר שרשן

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

"אתכפיא" לאור החסידות הרב ׳שבעם סגל ״כד אתכפיא סט״א ואתהפכא חשוכא לנהורא אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהי עלמין״(זוהר). שני חלקים בעבודת

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

"קרבנות" לאור החסידות הרב ישבעם סגל על־פי פשוטו של מקרא, בא המקרא ללמד שהוא מכם – מבני־ישראל, כאשר יקריב קרבן

קרא עוד ←