כל הפוסטים במושגי יסוד בחסידות

כל יהודי הוא ביכורים של הקב"ה

כל יהודי הוא ביכורים של הקב"ה

ביכורים הבאת הביכורים לבית המקדש בירושלים היא מ״ע מן התורה, ונחשבת בכמה דברים – כתרומה, וביתרון. כיצד (ביכורים פ״ג) מפרישין

קרא עוד ←
אור שנברא ביום ראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו

אור שנברא ביום ראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו

"אור שבעת הימים" האור שנברא ביום ראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו – יהי אור, הוא הנקרא

קרא עוד ←
צרה – צוהר

צרה – צוהר

חודש מנחם-אב חודש מנחם-אב הוא החודש החמישי לחדשי השנה, לפי הלוח העברי מאז יציאת מצרים, כנאמר בתורה על חודש ניסן

קרא עוד ←
אור הלבנה כאור החמה

אור הלבנה כאור החמה

גילוי עצום – הנראה להעלם והסתר   עם ישראל, ודוד מלכא משיחא נמשלו ללבנה כמבואר בחז״ל. וצריך ביאור תוכן הענין

קרא עוד ←
אומות העולם

אומות העולם

"אומות העולם" לאור החסידות   הנושא ידון עפ״י הסעיפים דלהלן: א)         תולדותם. ב)         האומות לסוגיהן ומקוד חיותן. ג)         אמונות ודעות

קרא עוד ←
נסתיימה עבודת הבירורים

נסתיימה עבודת הבירורים

  ידועים ומפורסמים דברי הרבי שעתה, בדורנו, נגמרה עבודת הבירורים, ומעתה, הרי לפי סדר הדברים צריך משיח צדקנו לבוא ולגאלנו

קרא עוד ←
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ציוה ה' בתורתו: ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״1, והיינו, שפנימיות הכונה של הקב״ה בבריאת העולמות שנתאוה להיות לו ית׳ דירה

קרא עוד ←
300 שנה להולדת הבעש"ט

300 שנה להולדת הבעש"ט

מאמר ראשון בסדרה: כידוע ומפורסם ביארו רבותינו נשיאינו כי המאסר והגאולה של ״י׳׳ט כסלו״ היו בעצם בבואה של מה שהתרחש

קרא עוד ←
חסידות – אדם רוצה בקב שלו

חסידות – אדם רוצה בקב שלו

בסמיכות ליום י״ט בכסלו – ראש השנה לחסידות חב״ד, יש לתת את הדעת על חשיבות עבודת ה׳ במוח ולב  –

קרא עוד ←
"אדם הראשון" לאור החסידות

"אדם הראשון" לאור החסידות

      אדם הראשון מהמין האנושי (סוג המדבר), ואחרון בבריאת הנבראים שנבראו בששת ימי בראשית. בבריאתו כלתה מלאכת ה׳

קרא עוד ←