כל הפוסטים במושגי יסוד בחסידות

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

 אוהל מועד והמקדש מאת הרב ישבעם סגל ציוה הי בתורתו: ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״1, והיינו, שפנימיות הכונה של הקב״ה

קרא עוד ←
חסידות – אדם רוצה בקו שלו

חסידות – אדם רוצה בקו שלו

אדם רוצה בקו שלו הרב ישבעם סגל בסמיכות ליום י״ט בכסלו – ראש השנה לחסידות חב״ד, יש לתת את הדעת

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות -אדם הראשון לאור החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות -אדם הראשון לאור החסידות

"אדם הראשון" לאור החסידות הרב ישבעם סגל מאמר ראשון בסדרה אדם הראשון אדם הראשון מהמין האנושי (סוג המדבר), ואחרון בבריאת

קרא עוד ←
אהרן הכהן לאור החסידות

אהרן הכהן לאור החסידות

"אהרן הכהן" לאור החסידות הרב ישבעם סגל     מאמר ראשון בסדרה אהרן היה הכהן הגדול מאחיו. היה אחיו של משה

קרא עוד ←
אל"ף – אלופו של עולם

אל"ף – אלופו של עולם

אל"ף – אלופו של עולם הרב ׳שבעם סגל האות א׳ היא האות הראשונה במערכת האותיות של לשון הקודש, אשר שרשן

קרא עוד ←
"אתכפיא" לאור החסידות

"אתכפיא" לאור החסידות

"אתכפיא" לאור החסידות הרב ׳שבעם סגל ״כד אתכפיא סט״א ואתהפכא חשוכא לנהורא אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהי עלמין״(זוהר). שני חלקים בעבודת

קרא עוד ←
"קרבנות" לאור החסידות

"קרבנות" לאור החסידות

"קרבנות" לאור החסידות מאת: הרב ישבעם סגל על־פי פשוטו של מקרא, בא המקרא ללמד שהוא מכם – מבני־ישראל, כאשר יקריב

קרא עוד ←
"יציאת מצרים" לאור החסידות

"יציאת מצרים" לאור החסידות

"יציאת מצרים" לאור החסידות מאת הרב ׳שבעם סגל בכל חודש מחדשי השנה קיים אירוע רוחני מיוחד, המאפיין את כל עניני

קרא עוד ←
"אחשורוש" לאור החסידות

"אחשורוש" לאור החסידות

"אחשורוש" לאור החסידות הרב ׳שבעם סגל אחשורוש מלך הפכפך וגס רוח, שהיה ברשעו מתחילתו ועד סופו, חכם בעיני עצמו ונוח

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות "אדם" לאור החסידות 

מושגי יסוד בתורת החסידות "אדם" לאור החסידות 

  – מאמר ראשון בסדרה – למושג ״אדם׳׳ ־ כמה משמעויות עפ׳׳י תורת החסידות, ננסה להסביר כמה מהן. האדם הוא

קרא עוד ←