כל הפוסטים במושגי יסוד בחסידות

אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

  בהתחברות והתאחדות הקב״ה עם כנסת ישראל, ישנם שני דרכים: א) באתערותא דלעילא. ב) באתערותא דלתתא. ולהלן ביאורם: ״אתערותא דלעילא

קרא עוד ←
אמת לאור תורת החסידות

אמת לאור תורת החסידות

הנושא יבואר לסעיפיו: א) מהות האמת. ב) ה' אלקים אמת. ג) מדת אמת. ד) עבודת אמת. ה) חכמת האמת. א)  

קרא עוד ←
חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר הוא החודש הששי  לבריאה, והחודש השנים־עשר למנין בני ישראל. שם החודש ־ ״אדר׳׳, רומז לענינים רוחניים נעלים, הקשורים

קרא עוד ←
אבות האומה ־ תכונותיהם ועניינם

אבות האומה ־ תכונותיהם ועניינם

אין קורין אבות אלא לשלושה״ (ברכות ט״ז ע׳׳ב) – והם אברהם יצחק ויעקב – אבות האומה. ויש בזה כמה עניינים

קרא עוד ←
אברהם אבינו לאור החסידות

אברהם אבינו לאור החסידות

הרבה מבואר בתורת החסידות על אברהם – אבינו הראשון משלושת אבות האומה, מפאת קוצר היריעה נעסוק בתמציתיות בהבנת ענינו של

קרא עוד ←
מה הקשר בין "קידוש לבנה" ל"בקשת הגאולה" ?

מה הקשר בין "קידוש לבנה" ל"בקשת הגאולה" ?

שאלה: שמתי לב שבשנים האחרונות, משתדלים חסידי חב״ד בארץ ובעולם לארגן מעמדים של קידוש לבנה ברוב עם ומזכים בזה יהודים

קרא עוד ←
ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

מצות ד׳ מינים היא מצוה שנצטוינו בתורה, וכמ״ש: ״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת

קרא עוד ←
כבר נפרצה הדרך…

כבר נפרצה הדרך…

לילה. יושב לו רבנו יוסף קארו בעל  ה"שולחן ערוך" בבית מדרשו ומתחבט בסוגיה סבוכה של דברי חז׳׳ל. שעות רבות יושב

קרא עוד ←
אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

  מצות ״ואהבת לרעך כמוך" כפי שנצטווינו בתורה – אמר רבי עקיבא: זה כלל גדול בתורה. הנושא ידון בארבעה פרקים:

קרא עוד ←
"חודש אייר" באספקלריית החסידות

"חודש אייר" באספקלריית החסידות

חודש אייר הינו החודש השני לחודשי השנה, על פי מה שקבע ה' בתורתו. והוא החודש השני לצאת בני ישראל ממצרים.

קרא עוד ←