כל הפוסטים במושגי יסוד בחסידות

מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

שאלה: מדוע נוהגים חסידים ואנשי מעשה להקפיד ללבוש שני כסויים על הראש (כיפה וכובע), במיוחד בעת התפלה או בעת אמירת

קרא עוד ←
חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש אלול גדוש בתכנים רוחניים, וכן באירועים רבי משמעות לעם ישראל ולעולם כולו. מאחר שקצר המצע מהשתרע, נתייחס במאמר זה

קרא עוד ←
חסידות – "אדום" לאור החסידות – שני מאמרים

חסידות – "אדום" לאור החסידות – שני מאמרים

"אדום" לאור החסידות ״עשיו הוא אדום״ (בראשית לו.). ונקרא כך על שם שביקש מיעקב אחיו: ״הלעיטני נא מן האדום האדום

קרא עוד ←
להגדיל תורה ולהאדירה!

להגדיל תורה ולהאדירה!

בעמדינו בחדש סיון – ירחא תליתאי, בו ניתנה אוריין תליתאי לעמא תליתאי(שבת פח,א), משמש הדבר כמנוף להתעוררות והתחזקות בתחום לימוד

קרא עוד ←
"אנכי" על פי חסידות

"אנכי" על פי חסידות

  המלה ׳׳אנכי׳׳, מופיעה בעשרת הדברות, היא הודעת עצמותו ומהותו ית׳ על עצמו. הודעת וגילוי עצמותו במלה ״אנכי״, היא התגלות בדרך

קרא עוד ←
אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

  בהתחברות והתאחדות הקב״ה עם כנסת ישראל, ישנם שני דרכים: א) באתערותא דלעילא. ב) באתערותא דלתתא. ולהלן ביאורם: ״אתערותא דלעילא

קרא עוד ←
אמת לאור תורת החסידות

אמת לאור תורת החסידות

הנושא יבואר לסעיפיו: א) מהות האמת. ב) ה' אלקים אמת. ג) מדת אמת. ד) עבודת אמת. ה) חכמת האמת. א)  

קרא עוד ←
חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר הוא החודש הששי  לבריאה, והחודש השנים־עשר למנין בני ישראל. שם החודש ־ ״אדר׳׳, רומז לענינים רוחניים נעלים, הקשורים

קרא עוד ←
אבות האומה ־ תכונותיהם ועניינם

אבות האומה ־ תכונותיהם ועניינם

אין קורין אבות אלא לשלושה״ (ברכות ט״ז ע׳׳ב) – והם אברהם יצחק ויעקב – אבות האומה. ויש בזה כמה עניינים

קרא עוד ←
אברהם אבינו לאור החסידות

אברהם אבינו לאור החסידות

הרבה מבואר בתורת החסידות על אברהם – אבינו הראשון משלושת אבות האומה, מפאת קוצר היריעה נעסוק בתמציתיות בהבנת ענינו של

קרא עוד ←