כל הפוסטים במושגי יסוד בחסידות

מה הקשר בין "קידוש לבנה" ל"בקשת הגאולה" ?

מה הקשר בין "קידוש לבנה" ל"בקשת הגאולה" ?

שאלה: שמתי לב שבשנים האחרונות, משתדלים חסידי חב״ד בארץ ובעולם לארגן מעמדים של קידוש לבנה ברוב עם ומזכים בזה יהודים

קרא עוד ←
ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

מצות ד׳ מינים היא מצוה שנצטוינו בתורה, וכמ״ש: ״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת

קרא עוד ←
כבר נפרצה הדרך…

כבר נפרצה הדרך…

לילה. יושב לו רבנו יוסף קארו בעל  ה"שולחן ערוך" בבית מדרשו ומתחבט בסוגיה סבוכה של דברי חז׳׳ל. שעות רבות יושב

קרא עוד ←
אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

  מצות ״ואהבת לרעך כמוך" כפי שנצטווינו בתורה – אמר רבי עקיבא: זה כלל גדול בתורה. הנושא ידון בארבעה פרקים:

קרא עוד ←
"חודש אייר" באספקלריית החסידות

"חודש אייר" באספקלריית החסידות

חודש אייר הינו החודש השני לחודשי השנה, על פי מה שקבע ה' בתורתו. והוא החודש השני לצאת בני ישראל ממצרים.

קרא עוד ←
אור איו־סוף

אור איו־סוף

״אור אין סוף״ – פירושו: התגלות עצמותו יתברך בדרך זיו והארה בלבד. והגם שהזיו הוא הארה ולא עצם, מכל מקום

קרא עוד ←
משמעות האמונה בה'

משמעות האמונה בה'

שני ענינים באחדות ה׳: א. משלימה את מצות האמונה במציאות ה׳. ב. מצוה בפני עצמה, והיא האמונה באחדות ה', בנוסף

קרא עוד ←
חשיבות לימוד תורת חב״ד

חשיבות לימוד תורת חב״ד

בני תורה רבים המסתופפים בחצרות  חוגים – חסידיים למיניהם, מהרהרים לעצמם: ראינו מעלת החסידות על המוסר כמעלת הזהב על הכסף,

קרא עוד ←
שתי משמעויות למושג אמונה

שתי משמעויות למושג אמונה

האמונה בה'. א. אמונה מלשון אמת, וענינה ההתאמתות בנפש המאמין – של הענין שבו מאמין. ב. אמונה שהוא לשון רגילות

קרא עוד ←
"והאמונה איזור חלציו" …

"והאמונה איזור חלציו" …

סח כ״ק אדמו׳׳ר מהוריי״צ מליובאוויטש: בנוגע למשיח צדקנו נאמר "והאמונה איזור חלציו". (ישעי׳ י"א). בפסוק כתוב ״והאמונה״. מה באה להדגיש

קרא עוד ←