כל הפוסטים במושגי יסוד בחסידות

אור איו־סוף

אור איו־סוף

״אור אין סוף״ – פירושו: התגלות עצמותו יתברך בדרך זיו והארה בלבד. והגם שהזיו הוא הארה ולא עצם, מכל מקום

קרא עוד ←
משמעות האמונה בה'

משמעות האמונה בה'

שני ענינים באחדות ה׳: א. משלימה את מצות האמונה במציאות ה׳. ב. מצוה בפני עצמה, והיא האמונה באחדות ה', בנוסף

קרא עוד ←
חשיבות לימוד תורת חב״ד

חשיבות לימוד תורת חב״ד

בני תורה רבים המסתופפים בחצרות  חוגים – חסידיים למיניהם, מהרהרים לעצמם: ראינו מעלת החסידות על המוסר כמעלת הזהב על הכסף,

קרא עוד ←
שתי משמעויות למושג אמונה

שתי משמעויות למושג אמונה

האמונה בה'. א. אמונה מלשון אמת, וענינה ההתאמתות בנפש המאמין – של הענין שבו מאמין. ב. אמונה שהוא לשון רגילות

קרא עוד ←
"והאמונה איזור חלציו" …

"והאמונה איזור חלציו" …

סח כ״ק אדמו׳׳ר מהוריי״צ מליובאוויטש: בנוגע למשיח צדקנו נאמר "והאמונה איזור חלציו". (ישעי׳ י"א). בפסוק כתוב ״והאמונה״. מה באה להדגיש

קרא עוד ←
ארץ ישראל באור החסידות   

ארץ ישראל באור החסידות   

  עניין זה שארץ הקודש, מהותה – קדושה, אשר מחייבת התנהגות בתוספת קדושה, במיוחד למי שזכה להימצא בה, הנה כפי

קרא עוד ←
ארץ ישראל באורה של החסידות

ארץ ישראל באורה של החסידות

ארץ ישראל – הארץ אשר הובטחה לאבותינו בשביל עם ישראל, היא ארץ שבעת העמים הנזכרים בתורה, ונתנה לישראל בגבולותיה הכתובים

קרא עוד ←
״פנימיות״ ו״מעשה בפועל׳׳ ־ סתירה או השלמה ?

״פנימיות״ ו״מעשה בפועל׳׳ ־ סתירה או השלמה ?

בימי חשון האפורים בוקע כשחר אורו של יום ההולדת של האדמו׳׳ר הרש׳׳ב – כ׳ בחשון – אשר היה הראשון לבניית

קרא עוד ←
מצות האמונה בה'

מצות האמונה בה'

שיטת הטוענים שאין למנות מצוות האמונה בתרי"ג המצוות תרי׳׳ג המצוות הינן מצוות אשר מהוות "אבות ויסודות״ לכל רבבות פרטי הדינים

קרא עוד ←
נשיא הדור – משיח שבדור

נשיא הדור – משיח שבדור

  כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו כותב ב״קונטרס בית רבנו שבבל, וזו לשונו: …״נשיא הדור הוא גם משיח (גואלן של ישראל)

קרא עוד ←