ארכיון של: יולי 2018

חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חדש ניסן בו נולדו האבות הקדושים (גמ׳ ר׳ה יא,א.) הוא גם החדש בו זכינו להולדתו של מאור ישראל כ״ק אדמו׳׳ר

קרא עוד ←
מהי הכוונה במאחז״ל ש״משיח יושב בשער רומי״ ?

מהי הכוונה במאחז״ל ש״משיח יושב בשער רומי״ ?

שאלה: טרחתם לבאר שגם לאחר ג׳ תמוז ממשיכה האמונה ברבי, אולם לפי דעתי הדבר לא מתחיל בלי ״ארץ ישראל״ ולכן

קרא עוד ←
הגה״צ והמקובל רבי מאיר אבוחצירה זצוק״ל

הגה״צ והמקובל רבי מאיר אבוחצירה זצוק״ל

הגה״צ והמקובל רבי מאיר אבוחצירה זצוק״ל (המוכר בכינויו ה"בבא מאיר") נולד בשנת עזר׳׳ת לאביו הגדול האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירה זצוק״ל.

קרא עוד ←
בגדר "כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

בגדר "כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

כתב הרמב״ם בהל׳ חמץ ומצה (פ״ח ~ ה״י): ״ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול, והוא מהודו לה׳

קרא עוד ←
מדוע כה מדגישה החסידות את הצורך להיות שרוי בשמחה?

מדוע כה מדגישה החסידות את הצורך להיות שרוי בשמחה?

אחד ההדגשים הבולטים בחינוך – החסידי הוא על ״עבדו את ה׳ בשמחה״. – עד שפעמים עולה תמיהה: האין זה מוגזם,

קרא עוד ←
״שערי המועדים״ "אדר"

״שערי המועדים״ "אדר"

סדרת ״שערי המועדים״ היא עוד סדרת ספרים נפלאה מתורתו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, הפעם בנושא ״המועדים״. הספר הנוכחי עוסק

קרא עוד ←
יש השואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין עם משיח…

יש השואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין עם משיח…

זה השער לה'… יש שואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין בתורה ועבודת ה׳ עם… משיח וגאולה. וכי אי אפשר לעסוק בעניני

קרא עוד ←
מדוע צריך גם ללמוד עניני משיח וגאולה בנוסף לאמונה?

מדוע צריך גם ללמוד עניני משיח וגאולה בנוסף לאמונה?

שאלה: אינני מבין למה לא די להאמין בכללות הענין שאכן ״הנה הנה משיח בא״, ולהשתדל להתנהג בהתאם, אולם למה צריך

קרא עוד ←
הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל

הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל

הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל אשר עלה בסערה השמימה באור ליום שני כ׳ אדר א׳ ש.ז. נולד בכ׳׳ד

קרא עוד ←
משמעות האמונה בה'

משמעות האמונה בה'

שני עניינים באחדות ה׳: א. משלימה את מצות האמונה במציאות ה׳. ב. מצוה בפני עצמה, והיא האמונה באחדות ה', בנוסף

קרא עוד ←