ארכיון של: יולי 2018

חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חדש ניסן בו נולדו האבות הקדושים (גמ׳ ר׳ה יא,א.) הוא גם החדש בו זכינו להולדתו של מאור ישראל כ״ק אדמו׳׳ר

קרא עוד ←
״משיח יושב בשער רומי״

״משיח יושב בשער רומי״

שאלה: טרחתם לבאר שגם לאחר ג׳ תמוז ממשיכה האמונה ברבי, אולם לפי דעתי הדבר לא מתחיל בלי ״ארץ ישראל״ ולכן

קרא עוד ←
הגה״צ והמקובל רבי מאיר אבוחצירה זצוק״ל

הגה״צ והמקובל רבי מאיר אבוחצירה זצוק״ל

הגה״צ והמקובל רבי מאיר אבוחצירה זצוק״ל (המוכר בכינויו ה"בבא מאיר") נולד בשנת עזר׳׳ת לאביו הגדול האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירה זצוק״ל.

קרא עוד ←
"כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

"כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

כתב הרמב״ם בהל׳ חמץ ומצה (פ״ח ~ ה״י): ״ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול, והוא מהודו לה׳

קרא עוד ←
מדוע מדגישה החסידות את השמחה?

מדוע מדגישה החסידות את השמחה?

אחד ההדגשים הבולטים בחינוך – החסידי הוא על ״עבדו את ה׳ בשמחה״. – עד שפעמים עולה תמיהה: האין זה מוגזם,

קרא עוד ←
״שערי המועדים״ "אדר"

״שערי המועדים״ "אדר"

סדרת ״שערי המועדים״ היא עוד סדרת ספרים נפלאה מתורתו של הרבי, הפעם בנושא ״המועדים״. הספר הנוכחי עוסק בעניני חודש אדר

קרא עוד ←
מדוע מקשרים כל ענין עם משיח…

מדוע מקשרים כל ענין עם משיח…

זה השער לה'… יש שואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין בתורה ועבודת ה׳ עם… משיח וגאולה. וכי אי אפשר לעסוק בעניני

קרא עוד ←
מדוע יש ללמוד עניני משיח וגאולה ?

מדוע יש ללמוד עניני משיח וגאולה ?

שאלה: אינני מבין למה לא די להאמין בכללות הענין שאכן ״הנה הנה משיח בא״, ולהשתדל להתנהג בהתאם, אולם למה צריך

קרא עוד ←
הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל

הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל

הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל אשר עלה בסערה השמימה באור ליום שני כ׳ אדר א׳ ש.ז. נולד בכ׳׳ד

קרא עוד ←
משמעות האמונה בה'

משמעות האמונה בה'

שני ענינים באחדות ה׳: א. משלימה את מצות האמונה במציאות ה׳. ב. מצוה בפני עצמה, והיא האמונה באחדות ה', בנוסף

קרא עוד ←