ארכיון של: יולי 2018

"ורצוי לרוב אחיו"

"ורצוי לרוב אחיו"

על הנאמר בסוף המגילה ״כי מרדכי היהודי וגו׳ ורצוי לרוב אחיו וגו' אומרים חז״ל (מגילה ט"ז ב') "לרוב אחיו", ולא

קרא עוד ←
חשיבות לימוד תורת חב״ד

חשיבות לימוד תורת חב״ד

בני תורה רבים המסתופפים בחצרות  חוגים – חסידיים למיניהם, מהרהרים לעצמם: ראינו מעלת החסידות על המוסר כמעלת הזהב על הכסף,

קרא עוד ←
שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

בקיץ תנש׳׳א ובחורף ה׳תשנ״ב, נשמעו מפי קדשו של הרבי, יותר ויותר דיבורים שמיימים אודות ביאת המשיח הקרובה מאד לבוא. ניצוצות

קרא עוד ←
שתי משמעויות למושג אמונה

שתי משמעויות למושג אמונה

האמונה בה'. א. אמונה מלשון אמת, וענינה ההתאמתות בנפש המאמין – של הענין שבו מאמין. ב. אמונה שהוא לשון רגילות

קרא עוד ←
למה הציפיה הדרוכה לביאת המשיח?…

למה הציפיה הדרוכה לביאת המשיח?…

שאלה: ״המתח המשיחי״ שחב״ד מכניסים, אין לו מקור! למה לא להסתפק ב"המתנה" לביאת המשיח במקום להחדיר בעם ״ציפיה דרוכה״ לבואו?

קרא עוד ←
"והאמונה איזור חלציו" …

"והאמונה איזור חלציו" …

סח כ״ק אדמו׳׳ר מהוריי״צ מליובאוויטש: בנוגע למשיח צדקנו נאמר "והאמונה איזור חלציו". (ישעי׳ י"א). בפסוק כתוב ״והאמונה״. מה באה להדגיש

קרא עוד ←
כיצד הציל הרבי חייו של בן תורה…

כיצד הציל הרבי חייו של בן תורה…

מעשה באברך בשם הרב אורלנצ׳יק שליט׳׳א, שלאחר מוראות השואה וכו׳ התיישב באורגוואי. באותם שנים, כה קרוב לתקופת השואה האיומה, הרגיש

קרא עוד ←
הגאון האדיר רבי יחזקאל אברמסקי זצ׳׳ל

הגאון האדיר רבי יחזקאל אברמסקי זצ׳׳ל

הגאון האדיר רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל נולד בליטא ביום א׳ אדר א׳ תרמ״ו. למד בישיבות נובהרדוק טעלז וסלבודקה והתעלה בלימוד

קרא עוד ←
"לא – מת משה"

"לא – מת משה"

בקשר ליום לידת משה רבנו ע׳׳ה, אומרים חז׳׳ל, שביטול גזירת המן קשורה עם הזכות המיוחדת של אותו יום, וז׳׳ל הגמרא

קרא עוד ←
הכנה לביאת המשיח

הכנה לביאת המשיח

בפרשת ״בא״ – אותה קראנו בתורה בשבת ההכנה לי׳ שבט, מסופר על עצם היציאה הממשית ממצרים – מופיעה ״דרישה –

קרא עוד ←