כל הפוסטים במאמרים

אומות העולם

אומות העולם

  הנושא ידון עפ״י הסעיפים דלהלן: א)         תולדותם. ב)         האומות לסוגיהן ומקוד חיותן. ג)         אמונות ודעות באומות. ד)         תפקידם ומטרת

קרא עוד ←
חידושים וביאורים מסכת שבת

חידושים וביאורים מסכת שבת

חידושים וביאורים על מסכת שבת מתורתו של הרבי מליובאוויטש – חלק א׳   ״חידושים וביאורים על מסכת שבת״ זה שמו

קרא עוד ←
משיח עכשיו

משיח עכשיו

צעקת הנפש – "משיח עכשיו"! שאלה: מדוע חסידי חב״ד מדגישים כל כך את ענין ביאת המשיח, בכל פעולותיהם ודיבוריהם, האם

קרא עוד ←
סעודת משיח

סעודת משיח

"וראו כל בשר" בימים נשגבים אלו של "חדש ניסן בו נגאלו אבותינו ובו עתידין להיגאל" (ר״ה יא,א.), לאחר שכבר זכה

קרא עוד ←
בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ

בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ

הם העמידו דורות של בעלי תשובה!״ ידוע אצל חסידי ויזיניץ, כי בצעירותו, בהיות ה״אמרי חיים״ זצ״ל אצל חותנו הרה״ק מרחמסטריבקה

קרא עוד ←
גאולה

גאולה

הגאולה לאורו של הרמב"ם כותב הרמב״ם בהל' מלכים רפי״ב וז״ל: ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של

קרא עוד ←
ארבע כוסות

ארבע כוסות

זכר לגאולה ולחירות מצוה מדברי סופרים לשתות ארבע כוסות יין בליל הפסח בשעת עריכת הסדר – זכר לגאולה ולחירות, ואף

קרא עוד ←
הכנסת אורחים

הכנסת אורחים

הולדת הבעל שם טוב כותב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ זי״ע (בספר השיחות ה׳תרצ״ז עמ' 161 ואילך. [התרגום ללה״ק הוא ע״י הרב

קרא עוד ←
אמונה

אמונה

רועה האמונה קונטרס "פורים קטן" ה׳תשנ״ב – הקונטרס שהזכרת שמו בלבד מעבירה צמרמורת בכל חסיד, זהו הקונטרס האחרון לע״ע, שזכינו

קרא עוד ←
הרב פנחס הירשפרונג – אמונה וגאונות

הרב פנחס הירשפרונג – אמונה וגאונות

ספר הרב מאיר פלוטקין ממונטריאול, איש סודו של הגאון האדיר, מגדולי, הדור הרב פנחס הירשפרונג זצ׳׳ל ראב״ד מונטריאול והרב הראשי

קרא עוד ←