כל הפוסטים במאמרים

מר חשון

מר חשון

לרומם את העולם הסמיכות של חודש מר־חשון, בו לעת עתה אין חגים ומועדים (עד אשר תתקיים בו חנוכת בית המקדש

קרא עוד ←
מבול לאור החסידות

מבול לאור החסידות

המבול לאור החסידות   המבול שהביא ה׳ לעולם בא עקב החמס והגזל ששררו בעולם, וכמ״ש: ״ותשחת הארץ לפני הא־לקים ותמלא

קרא עוד ←
קידוש לבנה

קידוש לבנה

סגולת קידוש לבנה קיום העולם באופן ש״יום ולילה לא ישבותו״ (לאחרי המבול), תלוי במהלך החמה והלבנה, שמהלכים בקביעות ובתמידות כפי

קרא עוד ←
רבי אברהם מרדכי הרשברג

רבי אברהם מרדכי הרשברג

הגאון הגדול רבי אברהם מרדכי הרשברג זצ״ל נולד בשנת תרע״ו בעיירה טערעספאל שבפולניה, לאביו הרה״ג ר׳ אברהם מרדכי ז"ל. אביו

קרא עוד ←
רבי אליעזר רבי יהושע רב הונא – כהן  לוי ישראל

רבי אליעזר רבי יהושע רב הונא – כהן לוי ישראל

עיונים ב"אגרות התשובה" ב״אגרת התשובה״ בה מבאר אדמו"ר הזקן את מהות התשובה, מסתייג מענין הצומות, וכותב שהצומות אינן חלק מהתשובה,

קרא עוד ←
300 שנה לבעל שם טוב

300 שנה לבעל שם טוב

"אלול – שבתי" בשנה כזו, שר"ח אלול, חודש ההכנה לשנה החדשה פותח ב"שבת", מורה הדבר על נתינת כח מיוחדת מהקב"ה,

קרא עוד ←
לידת משיח

לידת משיח

הולדתו של משיח בתשעה באב איתא בירושלמי (ברכות פ׳׳ד ה״ד. איכ״ר פ״א, נ״א) שביום שחרב הבית (ת״ב) ״יליד מלכא משיחא״

קרא עוד ←
רבי עמרם בלוי

רבי עמרם בלוי

הרב הצדיק רבי עמרם בלוי זצ"ל  נולד בירושלים בשנת תרנ״ד לאביו הגאון רבי יצחק שלמה זצ״ל בעל ״מלא העומר״ עד

קרא עוד ←
התורה תשנה המצב

התורה תשנה המצב

בכח התורה – ישתנה המצב   בין העבודות הרוחניות שעל כל יהודי לבצע ולהביא באמצעותן את הגאולה, ישנן כאלה הממחישות

קרא עוד ←
רב"י

רב"י

"וגם בך יאמינו לעולם" חודש סיון הוא החודש בו חל יום ההילולא של מורנו הבעש״ט הקדוש. נסתלק בחג השבועות שנת

קרא עוד ←