כל הפוסטים במאמרים

משיח עכשיו

משיח עכשיו

צעקת הנפש – "משיח עכשיו"! שאלה: מדוע חסידי חב״ד מדגישים כל כך את ענין ביאת המשיח, בכל פעולותיהם ודיבוריהם, האם

קרא עוד ←
סעודת משיח

סעודת משיח

"וראו כל בשר" בימים נשגבים אלו של "חדש ניסן בו נגאלו אבותינו ובו עתידין להיגאל" (ר״ה יא,א.), לאחר שכבר זכה

קרא עוד ←
בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ

בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ

הם העמידו דורות של בעלי תשובה!״ ידוע אצל חסידי ויזיניץ, כי בצעירותו, בהיות ה״אמרי חיים״ זצ״ל אצל חותנו הרה״ק מרחמסטריבקה

קרא עוד ←
גאולה

גאולה

הגאולה לאורו של הרמב"ם כותב הרמב״ם בהל' מלכים רפי״ב וז״ל: ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של

קרא עוד ←
ארבע כוסות

ארבע כוסות

זכר לגאולה ולחירות מצוה מדברי סופרים לשתות ארבע כוסות יין בליל הפסח בשעת עריכת הסדר – זכר לגאולה ולחירות, ואף

קרא עוד ←
הבעל שם טוב

הבעל שם טוב

הכנסת אורחים כותב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ זי״ע (בספר השיחות ה׳תרצ״ז עמ' 161 ואילך. [התרגום ללה״ק הוא ע״י הרב א.ח. גליצנשטיין

קרא עוד ←
אמונה

אמונה

רועה האמונה קונטרס "פורים קטן" ה׳תשנ״ב – הקונטרס שהזכרת שמו בלבד מעבירה צמרמורת בכל חסיד, זהו הקונטרס האחרון לע״ע, שזכינו

קרא עוד ←
הרב פנחס הירשפרונג – אמונה וגאונות

הרב פנחס הירשפרונג – אמונה וגאונות

ספר הרב מאיר פלוטקין ממונטריאול, איש סודו של הגאון האדיר, מגדולי, הדור הרב פנחס הירשפרונג זצ׳׳ל ראב״ד מונטריאול והרב הראשי

קרא עוד ←
רבי משה שטרן

רבי משה שטרן

  הגאון האדיר רבי משה שטערן זצוק״ל   נולד בשנת תרע״ד בעיר נייהייזל בסלובקיה, לאביו הגאון רבי אברהם שטרן זצ׳׳ל

קרא עוד ←
אסתר המלכה- פורים

אסתר המלכה- פורים

  אסתר בת אביחיל משבט בנימין, היתה בפרס בתקופת גלות בבל, ועפ״י גזירת אחשורוש נלקחה מבית מרדכי הצדיק – דודה,

קרא עוד ←