ארכיון של: יוני 2018

ביאורים לפירוש רש"י על התורה מאת הרבי מליובאוויטש

ביאורים לפירוש רש"י על התורה מאת הרבי מליובאוויטש

  אחד התחומים שבהם סלל הרבי דרך חדשה בלימוד התורה, שלא היתה ידועה עד עתה הוא פירוש רש״י על התורה.

קרא עוד ←
הרבי

הרבי

הכל כותבים עתה על הרבי בהערצה ללא גבול, גדולים וצדיקים מעלים על נס את גדולתו האדירה בנגלה ובנסתר, את קדושתו

קרא עוד ←
הרבי מליובאוויטש – לרגל ג' תמוז

הרבי מליובאוויטש – לרגל ג' תמוז

הראשל״צ הגר״מ אליהו שליט״א אבל כבד וצער גדול נפל על העם היהודי כולו… אין לך מכה קשה יותר מסילוקו של

קרא עוד ←
67 שנה לשחרור כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע

67 שנה לשחרור כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע

בימים י״ב וי״ג תמוז יוחג חג הגאולה, במלואת 67 שנה (וכניסה לשנת חיי״ם) לשחרורו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע ממאסרו

קרא עוד ←
למה זעקתם שהמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה"זוהר" בעניין?!

למה זעקתם שהמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה"זוהר" בעניין?!

  שאלה: ראיתי שחסידי חב״ד מביאים לאחרונה הרבה מקורות מהזוהר ודברי חז׳׳ל וכו' על זה שמשיח ימות לזמן קצר לפני

קרא עוד ←
יהודים חיטפו אמונה

יהודים חיטפו אמונה

כשמתבוננים בפרשת המאסר והגאולה של כ״ק אדמו׳׳ר מוהריי׳׳צ נ״ע בגלל מסירת נפשו ללא חת – כאשר עמד יחידי נגד מדינה

קרא עוד ←
דברי הרבי על הסתלקות חותנו הריי"צ

דברי הרבי על הסתלקות חותנו הריי"צ

גם לאחרי ההסתלקות, שנתעלה בעילוי גדול ביותר, נוגע לו לפעול ביאת משיח בעולם למטה כמו קודם ההסתלקות. ואדרבה, לאחרי ההסתלקות נוגע

קרא עוד ←
חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם

חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם

אחד הדברים המאפיינים את שיחות הקודש של הרבי הוא שנראית בהן באופן מוחשי וברור ביותר ־ אחדות התורה. הבקיאות והחריפות

קרא עוד ←
ההחסידות היא ״תוספת״ לתורה או חלק ממנה שא״א בלעדיו?

ההחסידות היא ״תוספת״ לתורה או חלק ממנה שא״א בלעדיו?

מנהג כל ישראל להיות נעורים בליל שבועות, ברם, ה״תעסוקה״ בלילה זו רב ־ גוונית, אצל פשוטי ־ עמך נפוץ מנהג

קרא עוד ←
״בחזקת משיח״  ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

״בחזקת משיח״ ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

בהמשך למבואר בגליונות הקודמים, בעניין הסימנים של ״בחזקת שהוא משיח״, ראוי לבאר בזה מהו הגדר של ״בחזקת״. אלו הלומדים את

קרא עוד ←