ארכיון של: יוני 2018

תורת מנחם – ביאורים לפירוש רש"י על התורה – ה' כרכים 

תורת מנחם – ביאורים לפירוש רש"י על התורה – ה' כרכים 

  אחד התחומים שבהם סלל הרבי דרך חדשה בלימוד התורה, שלא היתה ידועה עד עתה הוא פירוש רש״י על התורה.

קרא עוד ←
הרבי

הרבי

הכל כותבים עתה על הרבי בהערצה ללא גבול, גדולים וצדיקים מעלים על נס את גדולתו האדירה בנגלה ובנסתר, את קדושתו

קרא עוד ←
הרבי מליובאוויטש -לרגל ג' תמוז   – מעט מדברי גדולי ישראל

הרבי מליובאוויטש -לרגל ג' תמוז  – מעט מדברי גדולי ישראל

הראשל״צ הגר״מ אליהו שליט״א אבל כבד וצער גדול נפל על העם היהודי כולו… אין לך מכה קשה יותר מסילוקו של

קרא עוד ←
67 שנה לשחרור כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע

67 שנה לשחרור כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע

בימים י״ב וי״ג תמוז יוחג חג הגאולה, במלואת 67 שנה (וכניסה לשנת חיי״ם) לשחרורו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע ממאסרו

קרא עוד ←
למה זעקתם והמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה״זוהר" בענין?!

למה זעקתם והמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה״זוהר" בענין?!

  שאלה: ראיתי שחסידי חב״ד מביאים לאחרונה הרבה מקורות מהזוהר ודברי חז׳׳ל וכו' על זה שמשיח ימות לזמן קצר לפני

קרא עוד ←
יהודים חיטפו אמונה

יהודים חיטפו אמונה

כשמתבוננים בפרשת המאסר והגאולה של כ״ק אדמו׳׳ר מוהריי׳׳צ נ״ע בגלל מסירת נפשו ללא חת – כאשר עמד יחידי נגד מדינה

קרא עוד ←
דברי הרבי על הסתלקות חותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ זיע"א

דברי הרבי על הסתלקות חותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ זיע"א

מדור דור – אלו הם כל הענינים והסיפורים שהרבי גילה בזמן האחרון, שהיו כמוסים וחתומים מדור דור, עד דורו של

קרא עוד ←
חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם ג' כרכים

חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם ג' כרכים

אחד הדברים המאפיינים את שיחות הקודש של הרבי הוא שנראית בהן באופן מוחשי וברור ביותר ־ אחדות התורה. הבקיאות והחריפות

קרא עוד ←
האם תורת החסידות היא ״תוספת״ לתורה או חלק מהתורה שא״א בלעדיו?

האם תורת החסידות היא ״תוספת״ לתורה או חלק מהתורה שא״א בלעדיו?

מנהג כל ישראל להיות נעורים בליל שבועות, ברם, ה״תעסוקה״ בלילה זו רב ־ גוונית, אצל פשוטי ־ עמך נפוץ מנהג

קרא עוד ←
דין הרבנים בענין ״בחזקת משיח״ ״בחזקת״ ־ הוא ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

דין הרבנים בענין ״בחזקת משיח״ ״בחזקת״ ־ הוא ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

בהמשך למבואר בגליונות הקודמים, בענין הסימנים של ״בחזקת שהוא משיח״, ראוי לבאר בזה מהו הגדר של ״בחזקת״. אלו הלומדים את

קרא עוד ←