ארכיון של: יוני 2018

"ילחם מלחמות ה" – איך נתקיים בדורנו ברבי

"ילחם מלחמות ה" – איך נתקיים בדורנו ברבי

בהמשך למבואר בגליונות הקודמים אודות הסימנים שנותן הרמב״ם ז״ל לעמידת המשיח, ראוי לבאר עתה מהו הסימן של  " ילחם מלחמות

קרא עוד ←
ספירת העומר ע"פ החסידות

ספירת העומר ע"פ החסידות

מצוות ספירת העומר , אותה אנו מקיימים בימים ושבועות אלה, כוללת (כמו כל המצוות) גם עבודה רוחנית-נפשית בהתקרבות אל ה׳, נוסף

קרא עוד ←
הגדר דמצות ספירת-העומר

הגדר דמצות ספירת-העומר

ידועה ההלכה בנוגע לספירת העומר (שו״ע או״ח סי׳ תפט) ״אם שכח לברך באחד מן הימים לא יברך עוד בימים שלאחריו׳׳.

קרא עוד ←
מה עניינו של יום הולדת ?

מה עניינו של יום הולדת ?

עם התקרב יום הבהיר ־ י״א בניסן, יום הולדת נשיא דורנו וחגיגת יום זה בהדגשה יתרה – נתקלים אנו מידי

קרא עוד ←
הגדה של פסח "עם ליקוטי טעמים ומנהגים"

הגדה של פסח "עם ליקוטי טעמים ומנהגים"

אחת מיצירותיו הראשונות של הרבי שבאו לדפוס – עוד לפני עלותו על כס הנשיאות לאויוש"ט- היתה ההגדה של פסח "עם

קרא עוד ←
הגאון הצדיק הרב אריה לוין זצ"ל

הגאון הצדיק הרב אריה לוין זצ"ל

למתבונן במסכת חייו המופלאים של רבי אריה ה"מתנגד" ישתומם על כך שהם כאילו עוצבו ונרכשו בבית מדרשה של החסידות, ואפילו

קרא עוד ←
מניין לד' כוסות?

מניין לד' כוסות?

איתא בירשלמי (פסחים פ"י ה"א): מניין לד' כוסות? ר"י בשם ר' בניה – כנגד ד' גאולות (לשונות של גאולה שהוזכרו

קרא עוד ←
חזקת משיח פשוטו של הרמב"ם – או מדרשו?

חזקת משיח פשוטו של הרמב"ם – או מדרשו?

שאלה: כבר התפרסמו בעולם התורני הספרים ״יחי המלך״ ו״יחי המלך המשיח״ בהסכמת רבנים גדולי תורה, אך למרות זאת נראה שהפירוש

קרא עוד ←
יציאת מצרים שבכל דור ע"פ החסידות

יציאת מצרים שבכל דור ע"פ החסידות

המשנה (פסחים דף קט״ז) אומרת (והדברים נאמרים גם בהגדה של פסח): ״בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו

קרא עוד ←
המשיח מצפה בקוצר רוח להתגלותו

המשיח מצפה בקוצר רוח להתגלותו

ידוע ש״בכל דור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל״ (ר״ע מברטנורא לרות), ״ולכשיגיע הזמן ייגלה אליו השי״ת

קרא עוד ←