ארכיון של: יוני 2018

סגולתו  של חדש מר – חשון…

סגולתו של חדש מר – חשון…

איתא במדרש: (מובא ב״ילקוט שמעוני" למלכים (רמ"ז קפ"ד.) הבית הראשון שבנה שלמה נשלם בחדש מר ־ חשון וע"פ רוח הקודש

קרא עוד ←
״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

שאלה: בגליונות האחרונים של ״פנימיות״ נגעתם במושג ״חיים נצחיים״ גם לאחר שלעיני בשר היתה הסתלקות. בבקשה להוסיף ולבסס זאת יותר

קרא עוד ←
מצות האמונה בה'

מצות האמונה בה'

שיטת הטוענים שאין למנות מצוות האמונה בתרי"ג המצוות תרי׳׳ג המצוות הינן מצוות אשר מהוות "אבות ויסודות״ לכל רבבות פרטי הדינים

קרא עוד ←
המשפיע רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל

המשפיע רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל

המשפיע הדגול הרב ר׳ שלמה חיים, נולד בב׳ אלול תרנ״ד לאביו ר׳ יום טוב קסלמן בעיר ז׳יטומיר אשר באוקראינה. את

קרא עוד ←
מעלת לימוד התורה בלילה

מעלת לימוד התורה בלילה

תנן בסוף תענית: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכו', ובגמ׳ שם (ל' ב' ואילך) נאמרו כמה טעמים

קרא עוד ←
האם בחורי ישיבות פטורים מזיכוי הרבים?

האם בחורי ישיבות פטורים מזיכוי הרבים?

חג הסוכות הגיע… בחורי-ישיבות חב״ד אינם מסתפקים ב״נענועים״ מעל גבי הסטנדר והגמרא, כשאר בני תורה אלא מקדישים חלק מזמנם גם

קרא עוד ←
"אגרות מלך" – מועדי השנה

"אגרות מלך" – מועדי השנה

מאז עלותו על כס הנשיאות נוהג הרבי לפרסם ״מכתבים כלליים״ המופנים אל ״אחינו בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום״ ״מכתבים

קרא עוד ←
שנת הקהל

שנת הקהל

נצטוינו בתורתנו הקדושה: מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות וגו' ״הקהל את העם האנשים

קרא עוד ←
תחיית המתים לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

תחיית המתים לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

שאלה: ידוע שתחיית המתים היא השלב האחרון של הגאולה, לאחר בנין בית המקדש ולאחר קיבוץ גלויות. וא״כ איך אפשר להאמין

קרא עוד ←
נשיא הדור – משיח שבדור

נשיא הדור – משיח שבדור

  כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו כותב ב״קונטרס בית רבנו שבבל, וזו לשונו: …״נשיא הדור הוא גם משיח (גואלן של ישראל)

קרא עוד ←