ארכיון של: יוני 2018

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

כתב הרמב״ם בסהמ"צ (עשה עג): "שציוונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר אותם עם התשובה זה הוידוי כו׳."

קרא עוד ←
״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע

״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע

״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע, מיצר האבילות של שריפת בית אלוקינו ומיצר הכאב על סילוקן של צדיקים ששקולה כחורבן (ר״ה

קרא עוד ←
תורת מנחם – בית הבחירה

תורת מנחם – בית הבחירה

  אחד המנהגים החשובים שהחדיר הרבי, הוא המנהג להרבות בימי בין המיצרים בלימוד ענייני בית הבחירה. יש בכך סגולה נפלאה

קרא עוד ←
ישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד

ישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד

לפני 91 שנה הוקמה בעיירה ליובאוויטש – עיר בירתה של חסידות חב״ד – הישיבה החבדי׳׳ת המפורסמת – 'תומכי תמימים', אם

קרא עוד ←
מהו תכנה של הכרזת "יחי המלך", לאחר ג׳ תמוז?

מהו תכנה של הכרזת "יחי המלך", לאחר ג׳ תמוז?

עם כל הצער הנורא, יש לדעת ששום דבר לא השתנה כלל באמונה הפשוטה, שהרבי,הוא זה שיבוא וגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

קרא עוד ←
נשיא בישראל ע"פ חסידות

נשיא בישראל ע"פ חסידות

  מנהיג העומד בראש העדה להשפיע להם שפע גשמי ורוחני, להדריכם בדרכי ה׳ ולעלותם ולקשרם בקשר אמיץ וחזק בקב״ה. אדמו״ר

קרא עוד ←
כ"ק האדמו״ר הגה״ק מקלויזנבורג זצוקללה״ה

כ"ק האדמו״ר הגה״ק מקלויזנבורג זצוקללה״ה

אבל כבד ירד על עולם התורה והחסידות, עם הסתלקותו לשמי מרום של כ״ק אדמו״ר הגאון הגדול רבי יקותיא-ל יהודה הלברשטראם

קרא עוד ←
שמירת המקדש

שמירת המקדש

כתב הרמב״ם ברפ״ח מהל׳ בית הבחירה: ״שמירת המקדש מ״ע, ואעפ״י שאין שם פחד מאויבים ולא מלסטים, שאין שמירתו אלא כבוד

קרא עוד ←
אהבת ישראל

אהבת ישראל

אקמצא ובר קמצא חרוב בית מקדשא, כדברי הגמ׳ בגיטין. לכן דווקא עתה בעמדנו בחודש מנחם-אב, במצב שזקוקים עדיין לנחמת הגאולה,

קרא עוד ←
התוועדות – היתכן? – ביטול תורה שכזה!

התוועדות – היתכן? – ביטול תורה שכזה!

עם התקרב ימי חג הגאולה י״ב-י״ג תמוז אותם נוהגים לחגוג ב״התוועדות – חסידית״ בשבת אחים גם יחד, אז נדברו יראי

קרא עוד ←