כל הפוסטים בבדידי הווה עובדא

סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

חת"ת אלוקים בישיבת ״חיי עולם״ בירושלים ת״ו היה ראש־הישיבה הרב חייס־חייקל מילצקי זצ׳׳ל, וכבר כמה שנים סבל ממחלה ברגליו, ה,

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל הרב שלום דב וולפא   נולד בוורשה בשנת תרמ״ה לאביו רבי יהודה הלוי ז”ל ולאמו

קרא עוד ←
סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

״כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך״   מספר הוד כ״ק אדמו׳׳ר מוהריי״ץ:  אל הבעש״ט בא יהודי בלב מר. במה התבטאו צרותיו

קרא עוד ←
אורה של ליובאוויטש

אורה של ליובאוויטש

מילא הקב״ה יודע – אבל מהיכן ידע זאת הרבי מליובאוויטש?"… (מעשה שהיה) מספר הרב בן ציון גרוסמן שליט׳׳א: הרב אליעזר

קרא עוד ←
אורה של ליובאוויטש

אורה של ליובאוויטש

צדיק יסוד עולם "את המכה אני עדיין מרגיש"..   לא ברגע נפל האסון על ההורים, אלימלך וצביה. בנס מנשה שתמיד

קרא עוד ←
אורה של ליובאוויטש

אורה של ליובאוויטש

המחלה נעלמה!… את המעשה הזה סיפר הרב מ.א. גייסמסקי ע״ה מניו-יורק: ״באמצע קיץ תשי׳׳ט, הגיעו לבית הכנסת שלי שני צעירים

קרא עוד ←
רבי

רבי

הרבי איתנו בביקורו של הרה״ג והרה״ח ר׳ יהודה לייב גרונר שליט״א באה״ק, סיפר בהתוועדויות את הסיפור הבא בהתרגשות רבה: לאחד

קרא עוד ←
זרעא חייא וקיימא

זרעא חייא וקיימא

  שלוחים מספרים… הרב יוסף יצחק פינסון(ניס, צרפת) נודע שאחד מהשכנים שלו, מר מטילין, יהודי שלע׳׳ע לא שומר תומ״צ, עשיר

קרא עוד ←