כל הפוסטים בבדידי הווה עובדא

סיפור עם הרב חיים מילצקי זצ"ל

סיפור עם הרב חיים מילצקי זצ"ל

חת"ת אלוקים בישיבת ״חיי עולם״ בירושלים ת״ו היה ראש־הישיבה הרב חיים חייקל מילצקי זצ׳׳ל, וכבר כמה שנים סבל ממחלה ברגליו,

קרא עוד ←
הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל

הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל

הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל הרב שלום דב וולפא   נולד בוורשה בשנת תרמ״ה לאביו רבי יהודה הלוי ז”ל ולאמו

קרא עוד ←
3 סיפורים א. ״כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך״ ב. המשבר חלף ג. מתי יום הולדתך

3 סיפורים א. ״כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך״ ב. המשבר חלף ג. מתי יום הולדתך

״כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך״   מספר הוד כ״ק אדמו׳׳ר מוהריי״ץ:  אל הבעש״ט בא יהודי בלב מר. במה התבטאו צרותיו

קרא עוד ←
אורה של ליובאוויטש – מילא הקב״ה יודע – אבל מהיכן ידע זאת הרבי מליובאוויטש?"… (מעשה שהיה)

אורה של ליובאוויטש – מילא הקב״ה יודע – אבל מהיכן ידע זאת הרבי מליובאוויטש?"… (מעשה שהיה)

מילא הקב״ה יודע – אבל מהיכן ידע זאת הרבי מליובאוויטש?"… (מעשה שהיה) מספר הרב בן ציון גרוסמן שליט׳׳א: הרב אליעזר

קרא עוד ←
אורה של ליובאוויטש – "את המכה אני עדיין מרגיש"..

אורה של ליובאוויטש – "את המכה אני עדיין מרגיש"..

צדיק יסוד עולם "את המכה אני עדיין מרגיש"..                     לא ברגע

קרא עוד ←
אורה של ליובאוויטש – המחלה נעלמה!…

אורה של ליובאוויטש – המחלה נעלמה!…

המחלה נעלמה!…     את המעשה הזה סיפר הרב מ.א. גייסמסקי ע״ה מניו-יורק: ״באמצע קיץ תשי׳׳ט, הגיעו לבית הכנסת שלי

קרא עוד ←
רבי – מעשה שהיה

רבי – מעשה שהיה

הרבי איתנו   בביקורו של הרה״ג והרה״ח ר׳ יהודה לייב גרונר שליט״א באה״ק, סיפר בהתוועדויות את הסיפור הבא בהתרגשות רבה:

קרא עוד ←
זרעא חייא וקיימא

זרעא חייא וקיימא

שלוחים מספרים… הרב יוסף יצחק פינסון (ניס, צרפת) נודע שאחד מהשכנים שלו, מר מטילין, יהודי שלע׳׳ע לא שומר תומ״צ, עשיר

קרא עוד ←