כל הפוסטים בסקירת ספרי הרבי

שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

בקיץ תנש׳׳א ובחורף ה׳תשנ״ב, נשמעו מפי קדשו של כ״ק אדמו"ר נשיא דורנו, יותר ויותר דיבורים שמיימים אודות ביאת המשיח הקרובה

קרא עוד ←
"המלך במסיבו" – ב' חלקים

"המלך במסיבו" – ב' חלקים

בי"א בניסן תשנ״ג יצא לאור הספר שרבים חיכו לו שנים רבות – ״המלך במסיבו׳׳. ספר זה כולל בתוכו ראשי פרקים

קרא עוד ←
"ספר השליחות" – שיחות ומכתבים

"ספר השליחות" – שיחות ומכתבים

מאז ומקדם נהגו רבותנו נשיאנו לשלוח חסידים לבצע משימות שונות בבחינת ״יפוצו מעיינותיך חוצה״ – לפעול את הפצת רעיון החסידות

קרא עוד ←
"מצות הצדקה" – תשובות וביאורים מאת הרבי מליובאוויטש

"מצות הצדקה" – תשובות וביאורים מאת הרבי מליובאוויטש

פלא הדורות בענין הצדקה, הן בתורת הצדקה והן במעשה הצדקה הוא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו. בענין זה אנו מוצאים בתורתו

קרא עוד ←
"אגרות מלך" ב' כרכים – מכתבים כללים למועדי השנה

"אגרות מלך" ב' כרכים – מכתבים כללים למועדי השנה

מאז עלותו על כס הנשיאות נוהג הרבי לפרסם ״מכתבים כלליים״ המופנים אל ״אחינו בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום״ ״מכתבים

קרא עוד ←
ספר ביאורים ב״ליקוטי לוי יצחק" ־ על "אגרת התשובה" מהרבי

ספר ביאורים ב״ליקוטי לוי יצחק" ־ על "אגרת התשובה" מהרבי

"אגרת התשובה", הוא החלק השלישי שבספר ה״תניא״ ־ ״תורה שבכתב״ של החסידות. בי״ב פרקי ״אגרת התשובה״, מבאר אדה״ז את מהות

קרא עוד ←
תורת מנחם – בית הבחירה

תורת מנחם – בית הבחירה

אחד המנהגים החשובים שהחדיר הרבי זיע״א, הוא המנהג להרבות בימי בין המיצרים בלימוד עניני בית הבחירה. יש בכך סגולה נפלאה

קרא עוד ←
תורת מנחם – ביאורים לפירוש רש"י על התורה – ה' כרכים 

תורת מנחם – ביאורים לפירוש רש"י על התורה – ה' כרכים 

  אחד התחומים שבהם סלל הרבי דרך חדשה בלימוד התורה, שלא היתה ידועה עד עתה הוא פירוש רש״י על התורה.

קרא עוד ←
חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם ג' כרכים

חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם ג' כרכים

אחד הדברים המאפיינים את שיחות הקודש של הרבי הוא שנראית בהן באופן מוחשי וברור ביותר ־ אחדות התורה. הבקיאות והחריפות

קרא עוד ←
״ביאורים לפרקי אבות" מאת הרבי מליובאוויטש

״ביאורים לפרקי אבות" מאת הרבי מליובאוויטש

כ״ק אדמור הזקן נ״ע פוסק ב״סידור״ שלו: ״נוהגין לומר פרקי אבות, פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת במנחה… ויש

קרא עוד ←