כל הפוסטים בסקירת ספרי הרבי

״שערי המועדים״ "אדר"

״שערי המועדים״ "אדר"

סדרת ״שערי המועדים״ היא עוד סדרת ספרים נפלאה מתורתו של הרבי, הפעם בנושא ״המועדים״. הספר הנוכחי עוסק בעניני חודש אדר

קרא עוד ←
שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

בקיץ תנש׳׳א ובחורף ה׳תשנ״ב, נשמעו מפי קדשו של הרבי, יותר ויותר דיבורים שמיימים אודות ביאת המשיח הקרובה מאד לבוא. ניצוצות

קרא עוד ←
"המלך במסיבו" – ב' חלקים

"המלך במסיבו" – ב' חלקים

בי"א בניסן תשנ״ג יצא לאור הספר שרבים חיכו לו שנים רבות – ״המלך במסיבו׳׳. ספר זה כולל בתוכו ראשי פרקים

קרא עוד ←
"ספר השליחות"

"ספר השליחות"

מאז ומקדם נהגו רבותנו נשיאנו לשלוח חסידים לבצע משימות שונות בבחינת ״יפוצו מעיינותיך חוצה״ – לפעול את הפצת רעיון החסידות

קרא עוד ←
"מצות הצדקה"

"מצות הצדקה"

פלא הדורות בעניין הצדקה, הן בתורת הצדקה והן במעשה הצדקה הוא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו. בעניין זה אנו מוצאים בתורתו

קרא עוד ←
"אגרות מלך" – מועדי השנה

"אגרות מלך" – מועדי השנה

מאז עלותו על כס הנשיאות נוהג הרבי לפרסם ״מכתבים כלליים״ המופנים אל ״אחינו בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום״ ״מכתבים

קרא עוד ←
"ליקוטי לוי יצחק" ־ על "אגרת התשובה"

"ליקוטי לוי יצחק" ־ על "אגרת התשובה"

"אגרת התשובה", הוא החלק השלישי שבספר ה״תניא״ ־ ״תורה שבכתב״ של החסידות. בי״ב פרקי ״אגרת התשובה״, מבאר אדה״ז את מהות

קרא עוד ←
תורת מנחם – בית הבחירה

תורת מנחם – בית הבחירה

  אחד המנהגים החשובים שהחדיר הרבי, הוא המנהג להרבות בימי בין המיצרים בלימוד ענייני בית הבחירה. יש בכך סגולה נפלאה

קרא עוד ←
ביאורים לפירוש רש"י על התורה מאת הרבי מליובאוויטש

ביאורים לפירוש רש"י על התורה מאת הרבי מליובאוויטש

  אחד התחומים שבהם סלל הרבי דרך חדשה בלימוד התורה, שלא היתה ידועה עד עתה הוא פירוש רש״י על התורה.

קרא עוד ←
חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם

חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם

אחד הדברים המאפיינים את שיחות הקודש של הרבי הוא שנראית בהן באופן מוחשי וברור ביותר ־ אחדות התורה. הבקיאות והחריפות

קרא עוד ←