כל הפוסטים בסקירת ספרי הרבי

״ביאורים לפרקי אבות"

״ביאורים לפרקי אבות"

כ״ק אדמור הזקן נ״ע פוסק ב״סידור״ שלו: ״נוהגין לומר פרקי אבות, פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת במנחה… ויש

קרא עוד ←
הגדה של פסח "עם ליקוטי טעמים ומנהגים"

הגדה של פסח "עם ליקוטי טעמים ומנהגים"

אחת מיצירותיו הראשונות של הרבי שבאו לדפוס – עוד לפני עלותו על כס הנשיאות לאויוש"ט- היתה ההגדה של פסח "עם

קרא עוד ←
"תורת מנחם – תפארת לוי יצחק"

"תורת מנחם – תפארת לוי יצחק"

  כ״ק הגאון הצדיק המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצוק״ל כתב הרבה מאוד, בנגלה ובנסתר, במשך שני חייו עשירי הרוח,

קרא עוד ←
"אגרות קודש" מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק הרבי מליובאוויטש

"אגרות קודש" מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק הרבי מליובאוויטש

תורת מנחם   כ-8000 מכתבים תורניים, בכל התחומים היהודיים האפשריים (ביאורים בנגלה ובנסתר, הדרכות והוראות בעבודת ה' ובחיי היום יום,

קרא עוד ←
"יין מלכות" על הרמב"ם

"יין מלכות" על הרמב"ם

  בשנת תשמ"ד הואיל הרבי להתקין את תקנת הרמב״ם היומי, בשלושת המסלולים הידועים: ג׳ פרקים ליום, פרק אחד ליום, ספר

קרא עוד ←
"שערי הלכה ומנהג" ד' כרכים מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש

"שערי הלכה ומנהג" ד' כרכים מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש

        זכות גדולה נפלה בחלקו של מכון ״היכל מנחם״ להפצת המעיינות, בירושלים ובבני ברק, ולעומד בראשו הרה״ג

קרא עוד ←
ספר "שערי גאולה" שני חלקים מאת  הגאון האלקי הוד כ"ק הרבי מליובאוויטש

ספר "שערי גאולה" שני חלקים מאת הגאון האלקי הוד כ"ק הרבי מליובאוויטש

  ספרות תורת חסידות חב״ד, פרי רוחם הגדולה של שבעת הרועים נשיאי חב״ד לדורותיהם, היא רחבת היקף. לא רק מבחינה

קרא עוד ←
"התוועדויות השי"ת" 

"התוועדויות השי"ת" 

אצל חסידי חב״ד מוכר ההבדל בין המושגים ״הנחות״ ו״שיחות״. כללית, שייכים שני המושגים הללו לתחום דברי התורה, בנגלה ובחסידות, שמשמיע

קרא עוד ←