כל הפוסטים בסקירת ספרי הרבי

שערי המועדים "חנוכה"

שערי המועדים "חנוכה"

יושב לו אדם ומרגיש צורך להתחדש מבחינה רוחנית, ולהרגיש יתר חיות עונג ושמחה בקיום מנהגי והלכות החג המתקרב, אותו כבר

קרא עוד ←
"השליחות לארץ הקודש" (תשל"ו – תשל"ח)

"השליחות לארץ הקודש" (תשל"ו – תשל"ח)

ימים היסטוריים בדברי ימי חב"ד הם התאריכים בהם הגיעו שלש קבוצות של ״בחורים מעם״ כלשון הרבי, אשר שיגר לארצנו הקדושה

קרא עוד ←
"כללי רמב״ם"

"כללי רמב״ם"

מאז ומתמיד אמר הרבי נשיא דורנו ״הדרנים״ על כל אחד מ"יד" ספרי ׳׳משנה תורה׳׳ להרמב״ם, והשמיע פלפולים מופלאים בנגלה ובנסתר

קרא עוד ←
 "שערי המועדים",ראש השנה

 "שערי המועדים",ראש השנה

סדרת ׳׳שערי המועדים״ מתורתו של כ"ק אדמו״ר נשיא דורנו, כבר קנתה לה מוניטין, כל מי שזכה לטעום מהאור כי טוב,

קרא עוד ←
התוועדות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש חלקים ג –ד,

התוועדות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש חלקים ג –ד,

  חומר כתוב מהתוועדויותיו של כ״ק  אדמו״ר נשיא דורנו, מצוי בידי רושמי הדברים החל משנת ה׳תש״י, מאז עלה למרום כ״ק

קרא עוד ←
בצל החכמה

בצל החכמה

מאז ומתמיד עמדו נשיאי חב״ד בקשרי  ידידות עם גדולי ישראל בדורם. הקשרים היו הן עם גדולי ישראל מחוגי החסידים שהלכו

קרא עוד ←
ספר ״היום יום״ – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

ספר ״היום יום״ – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

  ספר ״היום יום״ שהוציא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו לקראת י״ט כסלו ה׳תש״ג, הוא ראשית ביכוריו בדפוס, ונערך ונדפס עפ״י

קרא עוד ←
"שערי המועדים" – על עניני חודש אייר – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

"שערי המועדים" – על עניני חודש אייר – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

  סדרת הספרים ׳׳שערי המועדים״, בהוצאת ״היכל מנחם״ – מרכז להפצת מעיינות החסידות בעיה״ק ירושלים ת״ו – כבר רכשה לעצמה

קרא עוד ←
"ספר המאמרים – מלוקט" – כרכים א – ו

"ספר המאמרים – מלוקט" – כרכים א – ו

על מאמרי החסידות של רבותנו נשיאנו, כבר  התבטא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, שלכל נשיא – סגנונו הייחודי, ע״ד ״אין שני

קרא עוד ←
מסכת שבת

מסכת שבת

”ליקוט חידושים וביאורים במסכת שבת – בנגלה ובחסידות״. זה שמו של הספר עב הכרס שלפנינו המונה 406 עמ' גדושים בביאורים

קרא עוד ←