מאמרים

חודש כסלו – חודש הגאולה, גילוי המכוסה

חודש כסלו – חודש הגאולה, גילוי המכוסה

חודש כסלו משופע בחגי גאולה. החל מחג החנוכה בתקופת בית שני, וממשיך בדורותינו אלה: לפני למעלה מ-200 שנה – חג

קרא עוד ←
״פנימיות״ ו״מעשה בפועל׳׳ ־ סתירה או השלמה ?

״פנימיות״ ו״מעשה בפועל׳׳ ־ סתירה או השלמה ?

בימי חשון האפורים בוקע כשחר אורו של יום ההולדת של האדמו׳׳ר הרש׳׳ב – כ׳ בחשון – אשר היה הראשון לבניית

קרא עוד ←
"מצות הצדקה" – תשובות וביאורים מאת הרבי מליובאוויטש

"מצות הצדקה" – תשובות וביאורים מאת הרבי מליובאוויטש

פלא הדורות בענין הצדקה, הן בתורת הצדקה והן במעשה הצדקה הוא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו. בענין זה אנו מוצאים בתורתו

קרא עוד ←
סגולתו הנפלאה של חדש מר – חשון…

סגולתו הנפלאה של חדש מר – חשון…

איתא במדרש: (מובא ב״ילקוט שמעוני" למלכים (רמז קפד.) הבית הראשון שבנה שלמה נשלם בחדש מר ־ חשון וע"פ רוח הקודש

קרא עוד ←
״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

שאלה: בגליונות האחרונים של ״פנימיות״ נגעתם במושג ״חיים נצחיים״ גם לאחר שלעיני בשר היתה הסתלקות. בבקשה להוסיף ולבסס זאת יותר

קרא עוד ←
מצות האמונה בה'

מצות האמונה בה'

שיטת הטוענים שאין למנות מצות האמונה בתרי"ג המצוות תרי׳׳ג המצוות הינן מצוות אשר מהוות "אבות ויסודות״ לכל רבבות פרטי הדינים

קרא עוד ←
המשפיע הנערץ הרב החסיד והעובד רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל

המשפיע הנערץ הרב החסיד והעובד רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל

המשפיע הדגול הרב ר׳ שלמה חיים, נולד בב׳ אלול תרנ״ד לאביו ר׳ יום טוב קסלמן בעיר ז׳יטומיר אשר באוקראינה. את

קרא עוד ←
מעלת ההוספה בלימוד התורה בלילה

מעלת ההוספה בלימוד התורה בלילה

תנן בסוף תענית: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכו', ובגמ׳ שם (ל,ב ואילך) נאמרו כמה טעמים על

קרא עוד ←
האם בחורי ישיבות פטורים מזיכוי הרבים?

האם בחורי ישיבות פטורים מזיכוי הרבים?

חג הסוכות הגיע… בחורי-ישיבות חב״ד אינם מסתפקים ב״נענועים״ מעל גבי הסטנדר והגמרא, כשאר בני תורה אלא מקדישים חלק מזמנם גם

קרא עוד ←
"אגרות מלך" ב' כרכים – מכתבים כללים למועדי השנה

"אגרות מלך" ב' כרכים – מכתבים כללים למועדי השנה

מאז עלותו על כס הנשיאות נוהג הרבי לפרסם ״מכתבים כלליים״ המופנים אל ״אחינו בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום״ ״מכתבים

קרא עוד ←
שנת   הקהל

שנת   הקהל

נצטוינו בתורתנו הקדושה: מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות וגו' ״הקהל את העם האנשים

קרא עוד ←
איך יתכן שהרבי יקום לתחיה לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

איך יתכן שהרבי יקום לתחיה לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

שאלה: ידוע שתחיית המתים היא השלב האחרון של הגאולה, לאחר בנין בית המקדש ולאחר קיבוץ גלויות. וא״כ איך אפשר להאמין

קרא עוד ←
נשיא הדור – משיח שבדור

נשיא הדור – משיח שבדור

  כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו כותב ב״קונטרס בית רבנו שבבל, וזו לשונו: …״נשיא הדור הוא גם משיח (גואלן של ישראל)

קרא עוד ←
בגדר החיוב ד"הקהל'

בגדר החיוב ד"הקהל'

מצות הקהל ־ שזמנה במוצאי יו"ט ראשון של חג – מיוחדת היא משאר מצוות התורה, והוא שבמצוה זו מצווים כל

קרא עוד ←
ברכת הרבי הצילה, מעשה שהיה

ברכת הרבי הצילה, מעשה שהיה

לא-מעט מיהודי יוסטון חבים את יהדותם לרופא הילדים הנודע ד׳ר נרקין שסיפורו האישי שימש דוגמא לרבים. מספר השליח הראשי של

קרא עוד ←
כיצד מתיישבת עבודת ה׳ בשמחה, עם עבודת התשובה?

כיצד מתיישבת עבודת ה׳ בשמחה, עם עבודת התשובה?

שנים עברו  ־ טרם התגלתה החסידות (ובחוגים בהם טרם נתגלתה…), הביא עמו חודש אלול אוירת נכאים ומצב רוח מעונן־ חלקית״

קרא עוד ←
ספר ביאורים ב״ליקוטי לוי יצחק" ־ על "אגרת התשובה" מהרבי

ספר ביאורים ב״ליקוטי לוי יצחק" ־ על "אגרת התשובה" מהרבי

"אגרת התשובה", הוא החלק השלישי שבספר ה״תניא״ ־ ״תורה שבכתב״ של החסידות. בי״ב פרקי ״אגרת התשובה״, מבאר אדה״ז את מהות

קרא עוד ←
מיהו נשיא דורנו – לאחר ג' תמוז

מיהו נשיא דורנו – לאחר ג' תמוז

  שאלות ותשובות             מאת הרב שלום דב וולפא שאלה: העובדה היא שבמשך דורות רבים, הרי

קרא עוד ←
ויאמינו בה' ובמשה עבדו – אין לך דור שאין בו כמשה

ויאמינו בה' ובמשה עבדו – אין לך דור שאין בו כמשה

ענין האמונה אינו העדר ההכחשה ושלילת הדבר שבו הוא מאמין, ואפילו לא הסכמה בעלמא – בלבד – לדבר בו מאמין,

קרא עוד ←
אין להתפעל מהנחות העולם

אין להתפעל מהנחות העולם

בקשר לט״ו באלול, יום ההולדת של ישיבת ״תומכי תמימים״, וח״י אלול, יום הולדתם של ״שני המאורות הגדולים״, הבעש״ט ורבינו הזקן

קרא עוד ←
יום הולדת שני המאורות הגדולים – "ח״י אלול״ – אלול חי…

יום הולדת שני המאורות הגדולים – "ח״י אלול״ – אלול חי…

"ח״י אלול״ – הינו יום הולדת "שני המאורות הגדולים": מייסד תנועת החסידות הכללית רבי ישראל בעש"ט נ"ע בשנת תנ"ח (נח"ת),

קרא עוד ←
הגה״ח המשפיע הרב נחום שמריה ששונקין זצ"ל.

הגה״ח המשפיע הרב נחום שמריה ששונקין זצ"ל.

הגה״ח איש המסירות נפש, הרב נחום שמריה ששונקין זצ׳׳ל, גאון וגדול היה בנגלה ובנסתר, אך לא פחות מכך היה גדול

קרא עוד ←
מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

כתב הרמב״ם בסהמ"צ (עשה עג): "שציוונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר אותם עם התשובה זה הוידוי כו׳."

קרא עוד ←
״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע

״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע

״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע, מיצר האבילות של שריפת בית אלוקינו ומיצר הכאב על סילוקן של צדיקים ששקולה כחורבן (ר״ה

קרא עוד ←