כל הפוסטים בשו"ת משיח וגאולה

איך יתכן שהרבי יקום לתחיה לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

איך יתכן שהרבי יקום לתחיה לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

שאלה: ידוע שתחיית המתים היא השלב האחרון של הגאולה, לאחר בנין בית המקדש ולאחר קיבוץ גלויות. וא״כ איך אפשר להאמין

קרא עוד ←
נשיא הדור – משיח שבדור

נשיא הדור – משיח שבדור

  כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו כותב ב״קונטרס בית רבנו שבבל, וזו לשונו: …״נשיא הדור הוא גם משיח (גואלן של ישראל)

קרא עוד ←
מיהו נשיא דורנו – לאחר ג' תמוז

מיהו נשיא דורנו – לאחר ג' תמוז

  שאלות ותשובות             מאת הרב שלום דב וולפא שאלה: העובדה היא שבמשך דורות רבים, הרי

קרא עוד ←
מהו תכנה של הכרזת "יחי המלך", לאחר ג׳ תמוז?

מהו תכנה של הכרזת "יחי המלך", לאחר ג׳ תמוז?

עם כל הצער הנורא, יש לדעת ששום דבר לא השתנה כלל באמונה הפשוטה, שהרבי,הוא זה שיבוא וגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

קרא עוד ←
אקמצא ובר קמצא חרוב בית מקדשא

אקמצא ובר קמצא חרוב בית מקדשא

אקמצא ובר קמצא חרוב בית מקדשא, כדברי הגמ׳ בגיטין. לכן דווקא עתה בעמדנו בחודש מנחם-אב, במצב שזקוקים עדיין לנחמת הגאולה,

קרא עוד ←
הרבי

הרבי

הכל כותבים עתה על הרבי בהערצה ללא גבול, גדולים וצדיקים מעלים על נס את גדולתו האדירה בנגלה ובנסתר, את קדושתו

קרא עוד ←
למה זעקתם והמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה״זוהר" בענין?!

למה זעקתם והמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה״זוהר" בענין?!

  שאלה: ראיתי שחסידי חב״ד מביאים לאחרונה הרבה מקורות מהזוהר ודברי חז׳׳ל וכו' על זה שמשיח ימות לזמן קצר לפני

קרא עוד ←
דין הרבנים בענין ״בחזקת משיח״ ״בחזקת״ ־ הוא ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

דין הרבנים בענין ״בחזקת משיח״ ״בחזקת״ ־ הוא ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

בהמשך למבואר בגליונות הקודמים, בענין הסימנים של ״בחזקת שהוא משיח״, ראוי לבאר בזה מהו הגדר של ״בחזקת״. אלו הלומדים את

קרא עוד ←
מהו הסימן של "ילחם מלחמות ה״ ואיך נתקיים זה בדורנו ברבי מה"מ?

מהו הסימן של "ילחם מלחמות ה״ ואיך נתקיים זה בדורנו ברבי מה"מ?

בהמשך למבואר בגליונות הקודמים אודות הסימנים שנותן הרמב״ם ז״ל לעמידת המשיח, ראוי לבאר עתה מהו הסימן של "ילחם מלחמות ה״

קרא עוד ←
פסק הרבנים בעניין חזקת משיח פשוטו של הרמב"ם – או מדרשו? 3 מאמרים

פסק הרבנים בעניין חזקת משיח פשוטו של הרמב"ם – או מדרשו? 3 מאמרים

שאלה: כבר התפרסמו בעולם התורני הספרים ״יחי המלך״ ו״יחי המלך המשיח״ בהסכמת רבנים גדולי תורה, אך למרות זאת נראה שהפירוש

קרא עוד ←