כל הפוסטים בשו"ת משיח וגאולה

״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

שאלה: בגליונות האחרונים של ״פנימיות״ נגעתם במושג ״חיים נצחיים״ גם לאחר שלעיני בשר היתה הסתלקות. בבקשה להוסיף ולבסס זאת יותר

קרא עוד ←
תחיית המתים לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

תחיית המתים לפני הגאולה,הרי תחה״מ היא לאחר הגאולה?

שאלה: ידוע שתחיית המתים היא השלב האחרון של הגאולה, לאחר בנין בית המקדש ולאחר קיבוץ גלויות. וא״כ איך אפשר להאמין

קרא עוד ←
נשיא הדור – משיח שבדור

נשיא הדור – משיח שבדור

  כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו כותב ב״קונטרס בית רבנו שבבל, וזו לשונו: …״נשיא הדור הוא גם משיח (גואלן של ישראל)

קרא עוד ←
מיהו נשיא דורנו – לאחר ג' תמוז

מיהו נשיא דורנו – לאחר ג' תמוז

  שאלות ותשובות             מאת הרב שלום דב וולפא שאלה: העובדה היא שבמשך דורות רבים, הרי

קרא עוד ←
מהו תכנה של הכרזת "יחי המלך", לאחר ג׳ תמוז?

מהו תכנה של הכרזת "יחי המלך", לאחר ג׳ תמוז?

עם כל הצער הנורא, יש לדעת ששום דבר לא השתנה כלל באמונה הפשוטה, שהרבי,הוא זה שיבוא וגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

קרא עוד ←
אהבת ישראל

אהבת ישראל

אקמצא ובר קמצא חרוב בית מקדשא, כדברי הגמ׳ בגיטין. לכן דווקא עתה בעמדנו בחודש מנחם-אב, במצב שזקוקים עדיין לנחמת הגאולה,

קרא עוד ←
הרבי

הרבי

הכל כותבים עתה על הרבי בהערצה ללא גבול, גדולים וצדיקים מעלים על נס את גדולתו האדירה בנגלה ובנסתר, את קדושתו

קרא עוד ←
למה זעקתם שהמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה"זוהר" בעניין?!

למה זעקתם שהמשיח יחיה לנצח למרות דברי ה"זוהר" בעניין?!

  שאלה: ראיתי שחסידי חב״ד מביאים לאחרונה הרבה מקורות מהזוהר ודברי חז׳׳ל וכו' על זה שמשיח ימות לזמן קצר לפני

קרא עוד ←
״בחזקת משיח״  ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

״בחזקת משיח״ ״ספק״ או ״בירור-מוחלט״

בהמשך למבואר בגליונות הקודמים, בעניין הסימנים של ״בחזקת שהוא משיח״, ראוי לבאר בזה מהו הגדר של ״בחזקת״. אלו הלומדים את

קרא עוד ←
"ילחם מלחמות ה" – איך נתקיים בדורנו ברבי

"ילחם מלחמות ה" – איך נתקיים בדורנו ברבי

בהמשך למבואר בגליונות הקודמים אודות הסימנים שנותן הרמב״ם ז״ל לעמידת המשיח, ראוי לבאר עתה מהו הסימן של  " ילחם מלחמות

קרא עוד ←