כל הפוסטים בשו"ת משיח וגאולה

"הגיע זמן גאולתכם", בזמן כה ירוד?

"הגיע זמן גאולתכם", בזמן כה ירוד?

שאלה: "איך אפשר לפרסם ש׳׳הגיע זמן גאולתכם״ בשעה שכל החוגים בעם ישראל נמצאים במצב של שממון רוחני, ולא נראה שום

קרא עוד ←
מהי הכוונה במאחז״ל ש״משיח יושב בשער רומי״ ?

מהי הכוונה במאחז״ל ש״משיח יושב בשער רומי״ ?

שאלה: טרחתם לבאר שגם לאחר ג׳ תמוז ממשיכה האמונה ברבי, אולם לפי דעתי הדבר לא מתחיל בלי ״ארץ ישראל״ ולכן

קרא עוד ←
יש השואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין עם משיח…

יש השואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין עם משיח…

זה השער לה'… יש שואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין בתורה ועבודת ה׳ עם… משיח וגאולה. וכי אי אפשר לעסוק בעניני

קרא עוד ←
מדוע צריך גם ללמוד עניני משיח וגאולה בנוסף לאמונה?

מדוע צריך גם ללמוד עניני משיח וגאולה בנוסף לאמונה?

שאלה: אינני מבין למה לא די להאמין בכללות הענין שאכן ״הנה הנה משיח בא״, ולהשתדל להתנהג בהתאם, אולם למה צריך

קרא עוד ←
למה מחדירים בעם ציפיה דרוכה לביאת המשיח?…

למה מחדירים בעם ציפיה דרוכה לביאת המשיח?…

שאלה: ״המתח המשיחי״ שחב״ד מכניסים, אין לו מקור! למה לא להסתפק ב"המתנה" לביאת המשיח במקום להחדיר בעם ״ציפיה דרוכה״ לבואו?

קרא עוד ←
מדוע כה חשוב ל"התכונן" לביאת המשיח?

מדוע כה חשוב ל"התכונן" לביאת המשיח?

בפרשת ״בא״ – אותה קראנו בתורה בשבת ההכנה לי׳ שבט, מסופר על עצם היציאה הממשית ממצרים – מופיעה ״דרישה-אחרונה״ שהקב״ה

קרא עוד ←
צריך כל אדם שיראה עצמו.. חציו זכאי וחציו חייב

צריך כל אדם שיראה עצמו.. חציו זכאי וחציו חייב

שאלה: אתם טוענים שיש לעשות פעולות בכדי לזרז את ביאת המשיח. מהיכן לקחתם את הרעיון שצריך לעשות פעולות כדי לקרב

קרא עוד ←
האם המשיח עצמו יהיה מאלה שיקומו בתחייה

האם המשיח עצמו יהיה מאלה שיקומו בתחייה

שאלה: עד עתה ביארתם שיש שני זמנים של תחייה, ויהיו צדיקים שיקומו מיד בתחילת ימות המשיח. אבל האם יש מקורות

קרא עוד ←
לאחר ג' תמוז, מנין הבטחון שהמשיח הוא הרבי ולא דוד המלך או הבעש"ט למשל?

לאחר ג' תמוז, מנין הבטחון שהמשיח הוא הרבי ולא דוד המלך או הבעש"ט למשל?

שאלה: לכאורה כל הביאור עפ״י תורת החסידות בקשר למשיח ב״דור השביעי״, היה נכון עד ג׳ תמוז. אבל עתה לאחר מכן

קרא עוד ←
״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

״ג׳ תמוז״ בגימטריא: ״עוד משיח חי״. האמנם ?!

שאלה: בגליונות האחרונים של ״פנימיות״ נגעתם במושג ״חיים נצחיים״ גם לאחר שלעיני בשר היתה הסתלקות. בבקשה להוסיף ולבסס זאת יותר

קרא עוד ←