כל הפוסטים בשו"ת משיח וגאולה

איך מתיישב ״והוא יגאלנו " עם פס"ד הרמב״ם?

איך מתיישב ״והוא יגאלנו " עם פס"ד הרמב״ם?

  לאחר שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים פי״א ח״ד את הסימנים של ״בחזקת שהוא משיח״, (בקטע שנשמט ע״י הצנזור:) ״ואם לא

קרא עוד ←
"סעודת משיח " – על מה ולמה?…

"סעודת משיח " – על מה ולמה?…

    שאלה: שמעתי על מנהג ״סעודת משיח" שהמציאו חב׳׳ד לעשות בשביעי של פסח, אחרי תפילת מנחה, ועוד הגדילו לעשות,

קרא עוד ←
האם עלינו להתיירא ממלחמת גוג ומגוג?

האם עלינו להתיירא ממלחמת גוג ומגוג?

שאלה: לאחרונה מגיעים לבתי חב״ד באה׳׳ק אנשים מבוהלים שמספרים , כי מרצה פלוני או אלמוני – הודיע , כי בקרוב

קרא עוד ←
לראות במוחש את עיניו הצופיות מרחוק…

לראות במוחש את עיניו הצופיות מרחוק…

שאלה: הזכרתם כמה פעמים במסגרת זו, את הקביעה שהרבי הוא ״נביא הדור״, וכי הוא חזה את ההתדרדרות הבטחונית שתבוא בעקבות

קרא עוד ←
אבחנה בין המושגים "ימות המשיח" ואתחלתא דגאולה"

אבחנה בין המושגים "ימות המשיח" ואתחלתא דגאולה"

  שאלה: הסברתם, כי התקופה שאנו חיים בה, היא ״ימות המשיח״, וכבר הגיע הזמן שעליו נאמר בחז״ל: ״אין בין העולם

קרא עוד ←
שכל אלוקי ושכל אנושי

שכל אלוקי ושכל אנושי

בעשרים (בגימטריא – "כתר" = 620) במר  חשון, ירדה לעולם הנשמה הכללית הקדושה, נשמת כ״ק אדמו״ר הגאון האלוקי רבנו שלום

קרא עוד ←
באם נכון לומר ש"ימות המשיח" הם כבר בתחילתם?  

באם נכון לומר ש"ימות המשיח" הם כבר בתחילתם?  

שאלה: חסידי חב״ד אומרים שהרבי הוא מלך המשיח. וא״כ עולה מזה, שאנו נמצאים עתה בימות המשיח. האם נכונה הנחה זו?

קרא עוד ←
מדוע האמונה שהרבי הוא המשיח כה עקרונית

מדוע האמונה שהרבי הוא המשיח כה עקרונית

  שאלה: האם באמת האמונה הזו שהרבי הוא מלך המשיח שיבוא ויגאלנו, היא דבר חשוב ועקרוני כל כך, שעבורה כדאי

קרא עוד ←
משיח – "תקופה" או גואל יהודי"?

משיח – "תקופה" או גואל יהודי"?

שאלה: המאמין כי משיח יכול להיות ״תקופה״ של גאולה, אך ללא גואל בשר ודם, כיצד יש להתייחס לדעתו? תשובה: פסק

קרא עוד ←
מה פשר הענין שלעתיד לבוא ״זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו״

מה פשר הענין שלעתיד לבוא ״זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו״

  שאלה: מה פשר הענין שלעתיד לבוא ״זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו״ (ירמיה, פג)? תשובה: ענינו העיקרי של

קרא עוד ←