כל הפוסטים בפנימיות המנהגים

דיון ועיון בהלכה ומנהג – לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

דיון ועיון בהלכה ומנהג – לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה? שאלה: מה המקור למנהג לעסוק בלימוד הלכות בית הבחירה, ולזכות את הרבים בכך,

קרא עוד ←
שבעת המינים – בעבודת ה'

שבעת המינים – בעבודת ה'

ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי״ (שבת ע״ג ע׳׳א וע׳׳ב) ש׳׳קשה היא ואין יכול לכסות (הזריעה) בלא חרישה״, (פרש״י שם),

קרא עוד ←
״תיובתא"

״תיובתא"

  שאלות ותשובות    עם הרב יחזקאל סופר כיצד מתיישבת עבודת ה׳ בשמחה, עם עבודת התשובה? שנים עברו  ־ טרם התגלתה

קרא עוד ←
אמונה

אמונה

יהודים חיטפו אמונה כשמתבוננים בפרשת המאסר והגאולה של כ״ק אדמו׳׳ר מוהריי׳׳צ נ״ע בגלל מסירת נפשו ללא חת – כאשר עמד

קרא עוד ←
חג השבועות – האם לא עדיף לעסוק בגמרא מאשר לומר תיקון?

חג השבועות – האם לא עדיף לעסוק בגמרא מאשר לומר תיקון?

איך ניגשים לקבל את התורה?  מאת: הרב חיי לוי יצחק גינזבוג בכל תפוצות ישראל, מדור דור, נהגו להיות ערים בליל

קרא עוד ←
תיובתא -הספירה ותספורת הזקן

תיובתא -הספירה ותספורת הזקן

שאלות ותשובות עם הרב יחזקאל סופר   הבה נחזיק טובה לקדמונינו שתיקנו איסור תספורת וגילוח בימי הספירה. בזכותם אנו עדים

קרא עוד ←