כל הפוסטים בפנימיות המנהגים

"בית מלא ספרים"

"בית מלא ספרים"

  שאלה: בבקשה להרחיב מעט בענין תקנת מבצע ״בית מלא ספרים״, שייסד הרבי, ולבאר מה ענינה של תקנה זו? מתי

קרא עוד ←
מה הטעם לחיוב מאה ברכות בכל יום?

מה הטעם לחיוב מאה ברכות בכל יום?

שאלה: ידוע שחייב כל אדם לברך מאה ברכות בכל יום. אבקש לפרט מה המקור לחיוב זה וכן מה הטעם בזה?

קרא עוד ←
טעם המנהג לאחוז את הכלי במגבת בעת "נטילת ידים"?

טעם המנהג לאחוז את הכלי במגבת בעת "נטילת ידים"?

שאלה: מדוע נוהגים אצל חסידי חב״ד בעת נטילת ידים (לפני אכילת הפת), ליטול ג' פעמים על כל יד וכן מקפידים

קרא עוד ←
מה טעם המנהג להרבות בהדסים?

מה טעם המנהג להרבות בהדסים?

שאלה: ראיתי בתמונות של הרבי מחג הסוכות שיש באגודת ד' המינים ריבוי גדול של הדסים, אולי אפשר לבאר מנהג חב״ד

קרא עוד ←
נטילת לולב – בעבודת ה'

נטילת לולב – בעבודת ה'

נענוע הלולב מצביע, איפוא,  על הדרך הנכונה  בלימוד התורה: א. לימוד מתוך דבקות בה'.  ב. לימוד מתון ״נענוע" תמידי –

קרא עוד ←
מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

שאלה: מדוע נוהגים חסידים ואנשי מעשה להקפיד ללבוש שני כסויים על הראש (כיפה וכובע), במיוחד בעת התפלה או בעת אמירת

קרא עוד ←
חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש אלול גדוש בתכנים רוחניים, וכן באירועים רבי משמעות לעם ישראל ולעולם כולו. מאחר שקצר המצע מהשתרע, נתייחס במאמר זה

קרא עוד ←
מדוע מקפידים לומר "קרבנות" גם לפני תפילת מנחה?

מדוע מקפידים לומר "קרבנות" גם לפני תפילת מנחה?

שאלה: לפני תפילת מנחה כתוב בסידור: ״אחר וידבר וסדר הקטורת אומרים אשרי׳׳, וראיתי הרבה מקפידים בזה. אבל יש שמדלגים על

קרא עוד ←
כוחה ותפקודה של התוועדות חסידית

כוחה ותפקודה של התוועדות חסידית

  שאלה: רבים שואלים מהי אותה התוועדות חסידית, ״פארבריינגען״, שמזמן לזמן עורכים החסידים. לשם מה ומה פעולתה? תשובה: הנה הרבה

קרא עוד ←
מה המיוחד בסגנון תורת חסידות חב"ד ביחס לשאר ספרי החסידות?

מה המיוחד בסגנון תורת חסידות חב"ד ביחס לשאר ספרי החסידות?

שאלה: מה הם האפיונים המיוחדים לסגנון תורת חסידות חב׳׳ד ביחס לשאר ספרי החסידות הרי כולם בעצם מבארים את תורת הבעש"ט

קרא עוד ←