כל הפוסטים בפנימיות המנהגים

כוחה ותפקודה של התוועדות חסידית

כוחה ותפקודה של התוועדות חסידית

  שאלה: רבים שואלים מהי אותה התוועדות חסידית, ״פארבריינגען״, שמזמן לזמן עורכים החסידים. לשם מה ומה פעולתה? תשובה: הנה הרבה

קרא עוד ←
מה המיוחד בסגנון תורת חסידות חב"ד ביחס לשאר ספרי החסידות?

מה המיוחד בסגנון תורת חסידות חב"ד ביחס לשאר ספרי החסידות?

שאלה: מה הם האפיונים המיוחדים לסגנון תורת חסידות חב׳׳ד ביחס לשאר ספרי החסידות הרי כולם בעצם מבארים את תורת הבעש"ט

קרא עוד ←
מדוע נוהגים ללמוד חסידות לפני התפילה?

מדוע נוהגים ללמוד חסידות לפני התפילה?

שאלה: מדוע נוהגים החסידים ללמוד חסידות בכל בוקר לפני תפילת שחרית מדוע דווקא חסידות? ולפעמים זה גורם לאיחור (לאריכות?) התפילה.

קרא עוד ←
דבר ה' זו הלכה – לכו נרננה לה'

דבר ה' זו הלכה – לכו נרננה לה'

על הפסוק ״לכו נרננה לה,״ (תהלים צה,א.) אומרים המפרשים: ״מפרש על העתיד איך איש אל אחיו ידבר״. לכו נרננה ונשבח

קרא עוד ←
סגולתה של אות בספר התורה של כלל ישראל

סגולתה של אות בספר התורה של כלל ישראל

    א . הכל החל בשיחת קודש מיוחדת של הרבי נשיא דורנו, בי״א ניסן שנת ה׳תשמ״א, לפני ט״ו שנה.

קרא עוד ←
קופת צדקה וסגולותיה

קופת צדקה וסגולותיה

שאלה: מפעם לפעם מתפרסם בציבור על ׳׳חידושים׳׳ של ליובאוויטש בקשר ל״קופות צדקה״, במה מדובר בעצם? תשובה: קופת צדקה אישית למבוגר

קרא עוד ←
"בקשת הגאולה" ב"קידוש לבנה"

"בקשת הגאולה" ב"קידוש לבנה"

שאלה: בגליון הקודם נאמר כי "לכל פרט מן התפלות המזמורים והמנהגים הקשורים בקידוש לבנה, ישנם ביאורים על שייכותו לתפלה על

קרא עוד ←
לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

שאלה: מה המקור למנהג לעסוק בלימוד הלכות בית הבחירה, ולזכות את הרבים בכך, בעיקר בימי בין המיצרים? תשובה: מצינו במדרש

קרא עוד ←
ב' אייר יום ההולדת כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש

ב' אייר יום ההולדת כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש

חודש אייר אשר בב׳ בו חל יום ההולדת של (כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש (רבנו שמואל) נבג׳׳מ זי׳׳ע, החמישי לנשיאי חב״ד, גורם

קרא עוד ←
שבעת המינים – בעבודת ה'

שבעת המינים – בעבודת ה'

"ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי״ (שבת ע״ג ע׳׳א וע׳׳ב) ש׳׳קשה היא ואין יכול לכסות (הזריעה) בלא חרישה״, (פרש״י שם),

קרא עוד ←