כל הפוסטים בהמצוות בפנימיות

שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם לקונו יש לבאר הוראות בעבודת ה׳ מתוכן העניין של שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל: "ארץ

קרא עוד ←
שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם לקונו   יש לבאר הוראות בעבודת ה׳ מתוכן העניין של שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל:

קרא עוד ←
מולד הלבנה והתחדשות ישראל

מולד הלבנה והתחדשות ישראל

מולד הלבנה עד לשלמות הלבנה   "ישראל דומין ללבנה ומונין ללבנה״ (סוכה כ"ט,א') ועתידין להתחדש כמותה (נוסח קידוש הלבנה. סנהדרין

קרא עוד ←
שיחות כ"ק אדמור מליובאוויטש על "לכתחילה אריבער"

שיחות כ"ק אדמור מליובאוויטש על "לכתחילה אריבער"

  ״לכתחילה אריבער״ לקט משיחותיו ואגרותיו של הרבי מליובאוויטש, על פתגמו הידוע של כ״ק אדמו״ר מהר״ש – מליובאוויטש – ״לכתחילה

קרא עוד ←
קידוש לבנה

קידוש לבנה

סגולת קידוש לבנה קיום העולם באופן ש״יום ולילה לא ישבותו״ (לאחרי המבול), תלוי במהלך החמה והלבנה, שמהלכים בקביעות ובתמידות כפי

קרא עוד ←
ארבע כוסות

ארבע כוסות

זכר לגאולה ולחירות מצוה מדברי סופרים לשתות ארבע כוסות יין בליל הפסח בשעת עריכת הסדר – זכר לגאולה ולחירות, ואף

קרא עוד ←
חיוב ההיכל במעקה

חיוב ההיכל במעקה

איתא בספרי על־הפסוק "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך " (דברים, כ"ב,ח'): ״בית – לרבות היכל", היינו שהמעקה שעל

קרא עוד ←
מה טעם המנהג להרבות בהדסים?

מה טעם המנהג להרבות בהדסים?

שאלה: ראיתי בתמונות של הרבי מחג הסוכות שיש באגודת ד' המינים ריבוי גדול של הדסים, אולי אפשר לבאר מנהג חב״ד

קרא עוד ←
מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

שאלה: מדוע נוהגים חסידים ואנשי מעשה להקפיד ללבוש שני כסויים על הראש (כיפה וכובע), במיוחד בעת התפלה או בעת אמירת

קרא עוד ←
מדוע מקפידים לומר "קרבנות" גם לפני תפילת מנחה?

מדוע מקפידים לומר "קרבנות" גם לפני תפילת מנחה?

שאלה: לפני תפילת מנחה כתוב בסידור: ״אחר וידבר וסדר הקטורת אומרים אשרי׳׳, וראיתי הרבה מקפידים בזה. אבל יש שמדלגים על

קרא עוד ←