כל הפוסטים בדבר מלכות

סדר קרבן פסח

סדר קרבן פסח

בגדר אמירת סדר קרבן פסח אמירת ׳סדר קרבן פסח׳ בערב חג הפסח אחרי תפילת מנחה, שונה מאמירות שאנו אומרים אודות

קרא עוד ←

  "ונתנה תוקף"   תפילה "ונתנה תוקף" נקראת כך, כיון שתוכנה קשור עם ה׳תוקף׳ דכל המחזור כולו, ועם ה׳תוקף׳ דכל

קרא עוד ←
מנהג ל"ג בעומר – המשחק בקשת בעבודת ה'

מנהג ל"ג בעומר – המשחק בקשת בעבודת ה'

המשחק בקשת בעבודת ה׳   מנהג ישראל תורה היא: ידוע המנהג שנהגו ב"חדרים", שילדי תשב״ר היו יוצאים לשדה ומשחקים שם

קרא עוד ←
תפילה לעני

תפילה לעני

תפילה לעני… לפני ה' ישפוך שיחו" א. ידועה תקנת הבעש״ט לומר בכל יום את הפרק בתהילים המתאים למספר שנותיו, דהיינו

קרא עוד ←
אני לדודי ודודי לי

אני לדודי ודודי לי

״ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה״ פרשת ראה קורין לעולם בזמן השייך לחודש אלול: ברוב השנים – בשבת מברכים חודש

קרא עוד ←
הדרך להבאת הגאולה – מתורת הרבי מליובאוויטש

הדרך להבאת הגאולה – מתורת הרבי מליובאוויטש

הדרך להבאת הגאולה איתא בגמרא (סנהדרין צ"ח, ג'): מה שמו של משיח, חיוורא דבי רבי שמו (מצורע של בית רבי,

קרא עוד ←
מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק

מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק

אפילו מהמן הרשע ניתן היה להציל ניצוצות קדושה איתא בגמרא, מסכת גיטין (נ"ז, ב'): "מבני בניו של המן למדו תורה

קרא עוד ←
שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם לקונו   יש לבאר הוראות בעבודת ה׳ מתוכן העניין של שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל:

קרא עוד ←
קידוש לבנה

קידוש לבנה

סגולת קידוש לבנה קיום העולם באופן ש״יום ולילה לא ישבותו״ (לאחרי המבול), תלוי במהלך החמה והלבנה, שמהלכים בקביעות ובתמידות כפי

קרא עוד ←
רבי אליעזר רבי יהושע רב הונא – כהן  לוי ישראל

רבי אליעזר רבי יהושע רב הונא – כהן לוי ישראל

עיונים ב"אגרות התשובה" ב״אגרת התשובה״ בה מבאר אדמו"ר הזקן את מהות התשובה, מסתייג מענין הצומות, וכותב שהצומות אינן חלק מהתשובה,

קרא עוד ←