כל הפוסטים בדבר מלכות

הרמב"ם ואדמו"ר הזקן

הרמב"ם ואדמו"ר הזקן

כ' בטבת הוא יום ההילולא של הרמב״ם, וכ״ד בטבת הוא יום ההילולא של אדמו״ר הזקן בעל התניא והשולחן־ ערוך. ישנן

קרא עוד ←
הנרות הללו אנו מדליקין

הנרות הללו אנו מדליקין

מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו ניסים ונפלאות וישועות בנוסח ״הנרות הללו״ נאמרו ג'  לשונות: ׳הנרות הללו אנו מדליקין על

קרא עוד ←
דבר מלכות מלווה מלכה

דבר מלכות מלווה מלכה

  מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו סעודת מלוה מלכה כתב רבנו הזקן בשולחנו (או׳׳ח סי' ש  ס׳׳ג) בדיני

קרא עוד ←
דבר מלכות ולקחתם לכם … פרי עץ הדר

דבר מלכות ולקחתם לכם … פרי עץ הדר

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו בשכר "ראשון" זוכים ל"ראשון" בפרשה שבה נצטווינו על חג הסוכות (אמור, כג), נאמר

קרא עוד ←
דבר מלכות ערבוב השטן כיצד?

דבר מלכות ערבוב השטן כיצד?

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו "ערבוב השטן" כיצד? אחד הטעמים מדוע שאין מזכירים ראש־חודש בתפילות ראש־השנה, הוא: "לערבב

קרא עוד ←
דבר מלכות – חיוב ההיכל במעקה

דבר מלכות – חיוב ההיכל במעקה

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו חיוב ההיכל במעקה   איתא בספרי על־הפסוק ״כי תבנה בית חדש ועשית מעקה

קרא עוד ←
דבר מלכות – הניצוץ האלקי

דבר מלכות – הניצוץ האלקי

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו "לא אותי בלבד גאל הקב"ה…" נתבאר בחסידות בנוגע לענין הנסיונות, שהניצוץ האלקי שבנסיון 

קרא עוד ←
דבר מלכות- הקדמת נעשה לנשמע – קבלת עול

דבר מלכות- הקדמת נעשה לנשמע – קבלת עול

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו הקדמת נעשה לנשמע – קבלת עול בחג השבועות בשנת תרצ״ו סיפר ; כ"ק

קרא עוד ←
דבר מלכות – הקשר בין ״פסקו למות״  והילולא דרשב״י״

דבר מלכות – הקשר בין ״פסקו למות״  והילולא דרשב״י״

מתורתו של כבוד קדושת  אדוננו מורנו ורבנו הקשר בין ״פסקו למות״  והילולא דרשב״י״   בנוגע לשמחה ביום הל׳יג בעומר, מובאים מספר

קרא עוד ←
דבר מלכות – סיפור יציאת מצרים

דבר מלכות – סיפור יציאת מצרים

תורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו סיפור יציאת מצרים ברמב״ם הל' חמץ ומצה רפ״ז:  ״מצות עשה של תורה לספר בנסים ובנפלאות

קרא עוד ←