כל הפוסטים בדבר מלכות

דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו הרמב"ם ואדמו"ר הזקן כ' בטבת הוא יום ההילולא של הרמב״ם, וכ״ד בטבת הוא יום

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו ניסים ונפלאות וישועות בנוסח ״הנרות הללו״ נאמרו ג'  לשונות: ׳הנרות הללו אנו מדליקין על

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו סעודת מלוה מלכה כתב רבנו הזקן בשולחנו(או׳׳ח סי' ש  ס׳׳ג) בדיני סעודת מלוה

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו בשכר "ראשון" זוכים ל"ראשון" בפרשה שבה נצטווינו על חג הסוכות (אמור, כג), נאמר

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו "ערבוב השטן" כיצד?   אחד הטעמים מדוע שאין מזכירים ראש־חודש בתפילות ראש־השנה, הוא:

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנן חיוב ההיכל במעקה   איתא בספרי על־הפסוק ״כי תבנה בית חדש ועשית מעקה

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו "לא אותי בלבד גאל הקב"ה…"   נתבאר בחסידות בנוגע לענין הנסיונות, שהניצוץ האלקי

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו הקדמת נעשה לנשמע – קבלת עול בחג השבועות בשנת תרצ״ו סיפר ; כ"ק

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת  אדוננו מורנו ורבנו הקשר בין ״פסקו למות״  והילולא דרשב״י״   בנוגע לשמחה ביום הל׳יג בעומר, מובאים מספר

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

תורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו סיפור יציאת מצרים   ברמב״ם הלי חמץ ומצה רפ״ז: I ״מצות עשה של תורה

קרא עוד ←