ארכיון של: אוקטובר 2018

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

איתא בגמ׳ (יבמות סב,ב.): "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולן מתו בפרק אחד (בין פסח לעצרת)

קרא עוד ←
ב' אייר יום ההולדת כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש

ב' אייר יום ההולדת כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש

חודש אייר אשר בב׳ בו חל יום ההולדת של (כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש (רבנו שמואל) נבג׳׳מ זי׳׳ע, החמישי לנשיאי חב״ד, גורם

קרא עוד ←
"הגיע זמן גאולתכם", בזמן כה ירוד?

"הגיע זמן גאולתכם", בזמן כה ירוד?

שאלה: "איך אפשר לפרסם ש׳׳הגיע זמן גאולתכם״ בשעה שכל החוגים בעם ישראל נמצאים במצב של שממון רוחני, ולא נראה שום

קרא עוד ←
"חודש אייר" באספקלריית החסידות

"חודש אייר" באספקלריית החסידות

חודש אייר הינו החודש השני לחודשי השנה, על פי מה שקבע ה' בתורתו. והוא החודש השני לצאת בני ישראל ממצרים.

קרא עוד ←
ארבעת הבנים בחוגי ״בני תורה״…

ארבעת הבנים בחוגי ״בני תורה״…

בחג הפסח מסתכלת התוה״ק על ה״תיובתות״ באור חיובי, בהנחה שארבעת סוגי ה״בנים״ אין כוונתם "לקנטר" או ״להצדיק עצמם׳׳ – אלא

קרא עוד ←
"הדרנים על הש"ס"

"הדרנים על הש"ס"

בסמיכות לערב פסח שבו נוהגים הבכורים לערוך ״סיום – מסכת״ במקום ״תענית בכורים״, זמן ראוי הוא להתייחס לפן ייחודי במשנתו

קרא עוד ←
זרעא חייא וקיימא – שלוחים מספרים…

זרעא חייא וקיימא – שלוחים מספרים…

הרב יוסף יצחק פינסון (ניס, צרפת) נודע שאחד מהשכנים שלו, מר מטילין, יהודי שלע׳׳ע לא שומר תומ״צ, עשיר גדול, שרוי

קרא עוד ←
אור איו־סוף

אור איו־סוף

״אור אין סוף״ – פירושו: התגלות עצמותו יתברך בדרך זיו והארה בלבד. והגם שהזיו הוא הארה ולא עצם, מכל מקום

קרא עוד ←