ארכיון של: אוקטובר 2018

ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

מצות ד׳ מינים היא מצוה שנצטוינו בתורה, וכמ״ש: ״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת

קרא עוד ←
"רשימות" – סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי כ"ק הרבי מליובאוויטש

"רשימות" – סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי כ"ק הרבי מליובאוויטש

לאחר ג׳ תמוז נמצאו בהיכל קדשו של הרבי שלש  דפדפות, שבכל אחת מהן מאות עמודים, שנרשמו בעצם ידו הק׳. כתב

קרא עוד ←
משיח – "תקופה" או גואל יהודי"?

משיח – "תקופה" או גואל יהודי"?

שאלה: המאמין כי משיח יכול להיות ״תקופה״ של גאולה, אך ללא גואל בשר ודם, כיצד יש להתייחס לדעתו? תשובה: פסק

קרא עוד ←
כבר נפרצה הדרך…

כבר נפרצה הדרך…

לילה. יושב לו רבנו יוסף קארו בעל  ה"שולחן ערוך" בבית מדרשו ומתחבט בסוגיה סבוכה של דברי חז׳׳ל. שעות רבות יושב

קרא עוד ←
טרם יקראו – ואני אענה

טרם יקראו – ואני אענה

הגמרא פתוחה לפניו. לימינו גם הרמב״ם פתוח ומספר ספרים נוספים. הוא מעמיק בסוגיא שלפניו. לכאורה סתירה מפורשת מהרמב״ם. הוא מנסה

קרא עוד ←
דמויות – כ"ק אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ זצ"ל

דמויות – כ"ק אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ זצ"ל

נולד ביום ד׳ אייר תרמ״ח בהוסיאטין, לאביו  האדמו״ר הקדוש רבי יצחק מאיר זצוק׳׳ל שהיה דור רביעי בן אחר בן לגה״ק

קרא עוד ←
סתירה שהיא בנין

סתירה שהיא בנין

א. איתא ברמב״ם (הל׳ מלכים פ״ו הל׳ י׳): ״כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וכו׳ דרך השחתה, עובר בבל

קרא עוד ←
לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

שאלה: מה המקור למנהג לעסוק בלימוד הלכות בית הבחירה, ולזכות את הרבים בכך, בעיקר בימי בין המיצרים? תשובה: מצינו במדרש

קרא עוד ←
אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

  מצות ״ואהבת לרעך כמוך" כפי שנצטווינו בתורה – אמר רבי עקיבא: זה כלל גדול בתורה. הנושא ידון בארבעה פרקים:

קרא עוד ←
מהי התרופה הטובה ביותר לספקנות?

מהי התרופה הטובה ביותר לספקנות?

בעשור השנים האחרון תופסת  כותרות השיטה-החדשה להוכחת מקורה-האלוקי של התורה הצגת ״צפני- הפלא בטקסס התנ״כי״ שנתגלו בעזרת המחשב, דבר השולל

קרא עוד ←