כל הפוסטים במועדי השנה

תשובה מתוך שמחה

תשובה מתוך שמחה

חכמים ברצותם להסבירנו את מהותו של יום הכיפורים אמרו: ״למה נקרא שמו יום כיפורים ־ שהוא יום כ־ פורים״. תמוה

קרא עוד ←
ביאור נפלא בעניין "קם רבה ושחטיה לרב זירא"

ביאור נפלא בעניין "קם רבה ושחטיה לרב זירא"

  איתא בגמרא (מגילה ז, ב): ״אמר רבה, מיחייב איניש לבסומי (להשתכר ביין, רש"י) בפוריא עד דלא ידע בין ארור

קרא עוד ←
"א פורים רב"

"א פורים רב"

                     ישנם מקומות בהם נוהגים למנות לכבוד חג הפורים רב מיוחד,

קרא עוד ←
השמחה על פי תורת החסידות

השמחה על פי תורת החסידות

    ברור לכל שעניין השמחה הוא מן הדברים שבבית מדרשה של החסידות הושם דגש רב ומיוחד עליו. מאידך, מובן,

קרא עוד ←
"חנוכה" – ימי שמחה או הלל והודאה?!

"חנוכה" – ימי שמחה או הלל והודאה?!

  איתא ברמב״ם (פ״ג מהלכות חנוכה ה"ב וג') "כשגברו ישראל על אויביהם ואבדום, בכ״ה בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא

קרא עוד ←