כל הפוסטים במועדי השנה

סיפורי חסידים – כי נפל פחד היהודים עליהם

סיפורי חסידים – כי נפל פחד היהודים עליהם

"כי נפל פחד היהודים עליהם" בתחילת שנת תרנ״ד. מחלות שונות החלו לפקוד את גופו הדווה של הצדיק רבי יהושע רוקח

קרא עוד ←
תשובה – וכל מאמינים

תשובה – וכל מאמינים

וכל מאמינים. חדש תשרי, מכיל בקרבו את הימים הנוראים, שבמרכזם עשרת ימי תשובה. אך טבעי הוא לעסוק בענין התשובה. לפנינו

קרא עוד ←
דבר מלכות שבועות

דבר מלכות שבועות

גדר ימי התשלומין דחג השבועות אדה״ז פוסק בסידורו שאין אומרים  תחנון מר׳ח סיון עד י״ב בו דהיינו ה׳ ימים אחר

קרא עוד ←
ארבעת הבנים בחוגי ״בני תורה״…

ארבעת הבנים בחוגי ״בני תורה״…

בחג הפסח מסתכלת התוה״ק על ה״תיובתות״ באור חיובי, בהנחה שארבעת סוגי ה״בנים״ אין כוונתם ״לקנטר" או ״להצדיק עצמם׳׳ – אלא

קרא עוד ←
"ורצוי לרוב אחיו"

"ורצוי לרוב אחיו"

על הנאמר בסוף המגילה ״כי מרדכי היהודי וגו׳ ורצוי לרוב אחיו וגו”׳ אומרים חז״ל (מגילה טז,ב) ״לרוב אחיו", ולא לכל

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו פלפול ועיון בדין מהדרין מן המהדרין בנרות חנוכה תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש

קרא עוד ←
כסלו – גאולה

כסלו – גאולה

חדש כסלו – חדש הגאולה חדש כסלו משופע בחגי גאולה החל מחנוכה בתקופת בית שני, ובדורותנו אלה לפני 196 שנה

קרא עוד ←
מר – חשון…

מר – חשון…

סגולתו הנפלאה של חדש מר – חשון… איתא במדרש: (מובא ב״ילקוט שמעוני" למלכים (רמז קפד.) הבית הראשון שבנה שלמה נשלם

קרא עוד ←
תורת מנחם

תורת מנחם

סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש "אגרות מלך" ב' כרכים – מכתבים כללים למועדי השנה מאז עלותו

קרא עוד ←
תיובתא

תיובתא

שאלות ותשובות     עם הרב יחזקאל סופר ״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע, מיצר האבילות של שריפת בית אלוקינו ומיצר הכאב

קרא עוד ←