כל הפוסטים במועדי השנה

מהדרין מן המהדרין בנרות חנוכה

מהדרין מן המהדרין בנרות חנוכה

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. מהדרין מן המהדרין ב״ש אומרים יום ראשון מדליק

קרא עוד ←
חודש כסלו – גילוי המכוסה

חודש כסלו – גילוי המכוסה

חודש כסלו משופע בחגי גאולה. החל מחג החנוכה בתקופת בית שני, וממשיך בדורותינו אלה: לפני למעלה מ-200 שנה – חג

קרא עוד ←
סגולתו  של חדש מר – חשון…

סגולתו של חדש מר – חשון…

איתא במדרש: (מובא ב״ילקוט שמעוני" למלכים (רמ"ז קפ"ד.) הבית הראשון שבנה שלמה נשלם בחדש מר ־ חשון וע"פ רוח הקודש

קרא עוד ←
"אגרות מלך" – מועדי השנה

"אגרות מלך" – מועדי השנה

מאז עלותו על כס הנשיאות נוהג הרבי לפרסם ״מכתבים כלליים״ המופנים אל ״אחינו בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום״ ״מכתבים

קרא עוד ←
״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע

״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע

״בין המיצרים״ ־ תרתי משמע, מיצר האבילות של שריפת בית אלוקינו ומיצר הכאב על סילוקן של צדיקים ששקולה כחורבן (ר״ה

קרא עוד ←
"מתן תורה" מהו?  

"מתן תורה" מהו?  

א.  "מתן תורה" מהו? המושג "מתן תורה" הרווח בספרות התורנית בהקשר של מעמד הר סיני הוא, כמובן, מדוייק בתכלית הדיוק,

קרא עוד ←
מעמד הר סיני

מעמד הר סיני

נקודת התמצית של חודש סיון, בו יוצא לאור גליון זה, היא – ״מתן תורה". בספרו ״אמונות ודעות״ מבאר רב סעדיה

קרא עוד ←
חג השבועות – תנה הודך על השמים -בר מצרא

חג השבועות – תנה הודך על השמים -בר מצרא

בנוגע למתן תורה מסופר בגמרא (שבת פח: ואילך) ״בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה, רבש״ע מה לילוד

קרא עוד ←
חג השבועות – האם לא עדיף לעסוק בגמרא מאשר לומר תיקון?

חג השבועות – האם לא עדיף לעסוק בגמרא מאשר לומר תיקון?

בכל תפוצות ישראל, מדור דור, נהגו להיות ערים בליל חג השבועות, ולומר את ״תיקון ליל שבועות״ כהכנה למתן תורה. אותו

קרא עוד ←
פסח שני – למה נגרע?!

פסח שני – למה נגרע?!

אין זה דבר רגיל שיהודי מגיש הצעה, ואפילו בקשה ודרישה להקב״ה ומשה רבינו שתינתן לו האפשרות לקיים מצוה. בדרך כלל

קרא עוד ←