ארכיון של: נובמבר 2018

פרסומי דניסא…

פרסומי דניסא…

אבקשכם בזה להיות שליחים לדבר מצוה לפרסומי דניסא, אשר פרסום ניסי השי״ת, מקרב את הגאולה, כידוע – דברי קדשו של

קרא עוד ←
״מנחם ציון״ 

״מנחם ציון״ 

בקשר עם יום ״כ״ב שבט״ יום ההסתלקות ־ הילולא של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע״ה אשת כ״ק אדמו״ר נשיא

קרא עוד ←
האדמו"ר מרוזי'ין – ר' יואל בעל שם

האדמו"ר מרוזי'ין – ר' יואל בעל שם

    כשברח הצדיק הקדוש מרוזי׳ן, מרוסיה, ועבר את גבול  אוסטריה,הגיע לכפר אחד וישאל: מה שם הכפר? אמרו לו: ׳׳סרוליבה״,

קרא עוד ←
בעת אמירת ״עלינו לשבח״ יורקים על הרצפה. ותמוה הדבר

בעת אמירת ״עלינו לשבח״ יורקים על הרצפה. ותמוה הדבר

לשולחן המערכת הגיעו מספר שאלות מהקוראים שיחיו, בבקשה לבאר מקור למנהגי חב״ד מסוימים, וחלקם מובאים בזה. ונפתח בלשונו הזהב של

קרא עוד ←
מופת הנראה לעיני בשר, מעלה את האדם …מבירא עמיקתא לאיגרא רמה

מופת הנראה לעיני בשר, מעלה את האדם …מבירא עמיקתא לאיגרא רמה

כותב הרבי: מופת הנראה לעיני בשר, מעלה את האדם – ולו רק לשעה – מבירא עמיקתא לאיגרא רמה. כי לפתע

קרא עוד ←
"דור השביעי" – התפקיד והיעד מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

"דור השביעי" – התפקיד והיעד מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

  כותב כ׳׳ק מו׳׳ח אדמו״ר, במאמרו ליום הסתלקותו, יו׳׳ד שבט השי״ת: באתי לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבא (במקומו) לגן

קרא עוד ←
קונטרסים חורף ה'תשל"ח – בעקבות האירוע של התקף-הלב החמור שעבר הרבי

קונטרסים חורף ה'תשל"ח – בעקבות האירוע של התקף-הלב החמור שעבר הרבי

  ה׳תשל״ח התאפיין בליובאוויטש שבליובאוויטש, בסדר מיוחד, בעקבות האירוע של התקף-הלב החמור שעבר הרבי אשר חוליינו הוא נשא וכו׳, בעיצומן

קרא עוד ←
דברי ימי רבנו הזקן מייסד חסידות חב״ד

דברי ימי רבנו הזקן מייסד חסידות חב״ד

דברי ימי רבנו הזקן מייסד חסידות חב״ד אדמו״ר הרב שניאור זלמן נבג׳׳מ זיע׳׳א, הלא הם כתובים, מלוקטים וסדורים ב״ספרי התולדות״

קרא עוד ←
"בית מלא ספרים"

"בית מלא ספרים"

  שאלה: בבקשה להרחיב מעט בענין תקנת מבצע ״בית מלא ספרים״, שייסד הרבי, ולבאר מה ענינה של תקנה זו? מתי

קרא עוד ←
יוד שבט – יום קבלת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו

יוד שבט – יום קבלת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו

יום י'שבט, הוא יום קבלת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, זהו היום הגדול בו ניתלו המאורות ד׳׳דור השביעי״ –

קרא עוד ←