שערי המועדים "חנוכה"

צומצם קרדיט
{מאת לשכת העיתונות הממשלתית, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22811450}

יושב לו אדם ומרגיש צורך להתחדש מבחינה רוחנית, ולהרגיש יתר חיות עונג ושמחה בקיום מנהגי והלכות החג המתקרב, אותו כבר חגג פעמים רבות, והדבר הפך אצלו ל "מצות אנשים מלומדה". אבל הנשמה, נשמה יהודית טהורה אינה מסכימה ל״יובש״, והיא משוועת ל״מים חיים״, מרעננים, כדי ששוב יוצת הברק, וכל פרט מימי החג ומנהגיו, יעניק משמעות פנימית עשירה ברגש ותוכן עמוק, מה שמביא לעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ומהי העצה היעוצה?

פשוט, להגות בצורה שיטתית, שלושים יום קודם לחג, בספרים הנפלאים שבסדרת ״שערי המועדים״, הגדושים בתורתו של הרבי, שהכל יש בה: נגלה ונסתר, הלכה וקבלה, פלפול ודרוש, עיון וחקר, בירורי מנהגים, ומתן משמעות לכל תאריך או קביעות בשנה, כאשר הכל מדוייק, ומתאים לתוכן הפנימי העמוק – בשרשם של דברים.

הספר שלפנינו ״שערי המועדים – חנוכה״, בנוי במתכונת אחיו בסדרה זו, ואף הוא יפה כוחו להאיר לבבות ולזכך נפשות, באור המאיר של מאור עיננו, הרבי.

״שערי המועדים – חנוכה״, כולל פ״ט סימנים המשתרעים על פני שצ״ג עמודים, קצר המצע מלהשתרע, לפרט במסגרת זו, רסיסי רעיונות, מאותם פ״ט סימנים חשובים, ואולם נסתפק בסקירת המדורים, שעשרה הם: א. ״גזירות היוונים״. ב. ״חנוכה״ – שם החג וקביעותו בחודש. ג. מהותו של חג. ד. שמחה והלל. ה. נס פך השמן. ו. מהדרין מן המהדרין. ז. נר מצוה. ח. נרות להאיר. ט. שמונת ימים. י. הוראות ומנהגים.

ספר זה, יצא לאור בשנת ה'תשנ׳׳ה ע״י מכון ״היכל מנחם״ בירושלים, לאחר עבודת ליקוט עריכה ותרגום, מאוצר תורתו של הרבי. עבודה שהתבצעה ע״י חברי מערכת ובמיוחד ע״י הרה״ג ר׳ מענדל טננבוים והרה״ג ר׳ מנחם מענדל אולידורט, כשהעורך הוא ראש המכון הרה״ג ר׳ יוסף יצחק הבלין שליט״א, רב קהילת חב״ד ״רמת שלמה״ – ירושלים. זו עוד פנינה מהיבול המבורך של מכון ״היכל מנחם״, מיסודו של הנדיב החסידי הרה״ח ר׳ יוסף יצחק גוטניק שזכה וזיכה את הרבים.

הספר ברו כתוכו, יצא לאור בפאר והדר כפי שיאה וראוי, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך ־ בימים ההם ובזמן הזה. (פנימיות 37)