סיפורים

מאור עיניים ישמח לב…

מאור עיניים ישמח לב…

מספר הד"ר יעקב רויכמן מחדרה: בקיץ תשמ״ה נולדה לי אחת מנכדותי. בתחילה הכל הלך כשורה, לא הבחנו במשהו שלא כרגיל.

קרא עוד ←
"בעל התניא" וה"שולחן ערוך"

"בעל התניא" וה"שולחן ערוך"

דברי ימי רבנו הזקן מייסד חסידות חב"ד אדמו"ר הרב שניאור זלמן נבג״מ זיע״א, הלא הם כתובים, מלוקטים וסדורים ב"ספרי התולדות"

קרא עוד ←
המכתב שהציל את רגלי…

המכתב שהציל את רגלי…

בספר "מבור תחתיות״, אותו כתב יהודי ניצול שואה, מספר ״מופת״ גלוי שארע עמו: בחדש שבט תשל״ז חליתי ברגלי השמאלית, הרגשתי

קרא עוד ←
"אדמו"ר האמצעי" זיע"א מליובאוויטש

"אדמו"ר האמצעי" זיע"א מליובאוויטש

רבנו הזקן "בעל התניא" וה״שולחן ערוך היה אב החכמה מחולל שיטת חב׳׳ד. הוא שנתן את ה"נקודה" כעין "ברק המבריק" לשיטה

קרא עוד ←
זה חליפתי – מעשה שהיה

זה חליפתי – מעשה שהיה

מספר הרה״ח ר׳ זושא הלוי הורביץ שליט״א, ראש כולל ״באר מנחם״ ששמע את הסיפור מאביו הרה״ח ר׳ פנחס הלוי ז״ל,

קרא עוד ←
המשפיע רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל

המשפיע רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל

המשפיע הדגול הרב ר׳ שלמה חיים, נולד בב׳ אלול תרנ״ד לאביו ר׳ יום טוב קסלמן בעיר ז׳יטומיר אשר באוקראינה. את

קרא עוד ←
המשפיע הרב מיכאל בלינער זצ"ל

המשפיע הרב מיכאל בלינער זצ"ל

המשפיע ר׳ מיכאל דער אלטער הלא הוא הרה״ח רבי מיכאל בלינער זצ׳׳ל, היה חלק בלתי נפרד מישיבת תומכי תמימים ובשר

קרא עוד ←
ברכת הרבי הצילה

ברכת הרבי הצילה

לא-מעט מיהודי יוסטון חבים את יהדותם לרופא הילדים הנודע ד"ר נרקין שסיפורו האישי שימש דוגמא לרבים. מספר השליח הראשי של

קרא עוד ←
הגה״ח המשפיע הרב נחום שמריה ששונקין זצ"ל.

הגה״ח המשפיע הרב נחום שמריה ששונקין זצ"ל.

הגה״ח איש המסירות נפש, הרב נחום שמריה ששונקין זצ׳׳ל, גאון וגדול היה בנגלה ובנסתר, אך לא פחות מכך היה גדול

קרא עוד ←
ישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד

ישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד

לפני 91 שנה הוקמה בעיירה ליובאוויטש – עיר בירתה של חסידות חב״ד – הישיבה החבדי׳׳ת המפורסמת – 'תומכי תמימים', אם

קרא עוד ←