מכלי ראשון על הרבי מליובאוויטש

סודות מהחדר

כשנפגשנו עם הרב ד״ר מאיר שוחטמן ז״ל באירוע משפחתי, סיפר לנו בהתלהבות מזיכרונותיו אודות הרבי מלפני קבלת הנשיאות.

יצוין כי בספר "והחי יתן אל ליבו", מובא כי במענה לשאלה, מי יכול לכתוב אודות הרבנית חיה־מושקא ע״ה ז״ל, לאחר הסתלקותה בכ״ב שבט ה׳תשמ״ח, מאחר שהייתה תמיד בורחת מפרסום, ענה הרבי: "נמצא כאן הרב מאיר שוחטמן שהיה בן-בית אצלנו בפריז, והוא יכול לכתוב״.

בחברותא עם הרבי

הרב ד״ר מאיר שוחטמן ז״ל מילא תפקידים חשובים, וביניהם, כיהן גם כשגריר ישראל באורוגוואי. וכך סיפר:

הייתה תקופה שלא רק הרבי והרבנית היו בפריז, אלא גם הרבי הריי״צ זי״ע היה מתגורר בפריז, לצורכי בריאות ודרישה ברופאים. אביו של הרב ד״ר שוחטמן ז״ל היה רב בפריז, וניצל את קשריו לסייע בידי הרבי הריי״צ בענייני הרפואה והבריאות, כמובן שגם בנו נטל חלק בעזרה לבית רבי.

באותה תקופה היה הרבי, חתנו של הרבי הריי״צ, לומד בחברותא עם ר׳ מאיר גמרא מסכת זבחים. דומה שזה היה פעמיים־שלוש בשבוע, בביתו של הרבי.

פעם אחת ביקש ר׳ מאיר להיכנס ל'יחידות', אצל הרבי הריי״צ. כשנכנס ל'יחידות', הפתיעו הרבי הריי״צ בכך שביקש ממנו לדבר עם הרבי שיואיל ללכת ללמוד באוניברסיטה – ב"סורבון" בפריז! דיווחתי לו על דברי חותנו, הרבי הריי״צ, שרוצה מאוד שחתנו יקדיש מזמנו ללימוד באוניברסיטה.

הרבי הגיב על דבריי באמירה, שמצד עצמו הוא בכלל לא מעוניין בזה, והוסיף, שהוא מתפלא שהרבי הריי״צ לא דיבר איתו על כך מאומה, ושהוא אכן יברר עם הרבי הריי״צ, באם אכן זהו רצונו.

בפעם הבאה שהגעתי ללמוד עם הרבי, אמר לי: "דיברתי עם חותני, ואכן הוא רוצה שאלך ללמוד באוניברסיטה, ומכיוון שזה רצונו, אעשה זאת, אלא שכאן אצטרך את עזרתך. שכן, האישורים על הלימודים באוניברסיטה בברלין, אבדו עקב צוק העיתים של תקופת המלחמה, וכדי להמשיך בסורבון יש להציג אישורים על הלימודים הקודמים".

לצורך כך, ממשיך ר׳ מאיר, נפגשתי עם דיקן האוניברסיטה והסברתי לו במי המדובר. דיקן האוניברסיטה אמר שאם הרבי ייבחן ויצליח בבחינות, הוא יקבל במקום אישור על לימודיו בברלין. הרבי למד צרפתית במהירות רבה, ניגש לבחינות ועבר אותם בציון של 100%, והתקבל ללימודים.

אלא שכאן צצה בעיה חדשה… לרבי נודע שתלמיד באוניברסיטה, אינו יכול להיכנס ולשבת בלימודים כאשר לראשו כיפה ו/או מגבעת וכיו״ב, אלא שיש להסיר את הכובע בזמן הלימודים.

הרבי הודיע שאם זה כך, הוא לא ילך ללמוד באוניברסיטה.

לאחר בירורים, התברר כי חוקי האוניברסיטה אינם שוללים ישיבה עם כובע 'ברט', ואכן, בזמן הלימודים חבש הרבי לראשו כובע ברט', וכך התקיים רצונו של הרבי הריי״צ, שחתנו הרבי יבקר באוניברסיטה.

כוחם של חסידים

וממשיך ר׳ מאיר לספר:

בשבת־קודש פרשת בא, י׳ שבט ה׳תש״י – יום הסתלקותו של כ״ק אדמו״ר מוהוריי״צ זי״ע – הייתי בשכונת "בורו פארק". במוצאי שבת־ קדש, בהגיע ההודעה על ה"הסתלקות", שמתי פעמי אל שכונת "קראון הייטס" מתוך רגש הקרבה לבית הרבי.

הגעתי לביתם של הרבי והרבנית. הרבנית חיה־מושקא ע״ה פתחה לי את הדלת. אני שאלתי איפה הרבי והרבנית אמרה: הרבי נמצא בחדרו שבבית ואינו רוצה לקבל איש, אבל תנסה, אולי הרבי יסכים לקבל אותך.

נקשתי על הדלת. הרבי שאל "מי שם?". עניתי: "מאיר מפאריז". "תיכנס", ענה הרבי וכך עשיתי.

"יש לי בקשה", אמר הרבי, "ישנה קבוצת אנשים שמתכננים, שמחר בעת הלוויה והקבורה, יכריזו עליי בתור הרבי הבא. אני מבקש שתלך ותודיע להם שבאם הם אינם מבטיחים שלא יעשו זאת, אצא מחר ללוויה עם מעיל קצר!״…

"אעשה זאת", הבטחתי לרבי, אך הוספתי: "אם חסידים החליטו, אי־אפשר ללכת נגד רצונם. בסופו של דבר, רצון החסידים יבוא לידי פועל".

אף־על־פי־כן אמר הרבי: "אני באמת, אינני רוצה בכך בשום אופן!"…

בסופו של דבר, כידוע, לאחר שנה, קיבל הרבי את הנשיאות.

(פנימיות 77 תמוז ה'תשע"ד – מאת הרב יוסף־אברהם פיזם והרב מנחם פולשטיין)